Dobrý český pas: do 152 zemí bez víza

Ekonom - - TEČKA DAVIDA KLIMEŠE -

Jak zvrátit po sněmovních volbách čím dál větší opovržení nad prozápadním směřováním Česka? Jak v atmosféře harašení referendy o vystoupení z Evropské unie a pochybnostmi nad členstvím v NATO lidem vysvětlit, že republika potřebuje být součás‑ tí Západu? Jednoduše. Zvedněte nad hlavu svůj pas – to je ta nejlepší odpověď.

Společnost Arton Capital každoročně uveřejňuje svůj pasový žebříček (Passport Index) seřazený dle toho, do kolika zemí se lze dostat s příslušným pasem bez víza. Na špičce je od roku 2017 Singapur, s jehož cestovním dokladem se člověk dostane do 159 zemí světa. Následuje Německo, dále Švédsko, Jižní Korea a tak dále. Pointa: Česko je jen na dohled od premiantů se 152 zeměmi (Maďarsko je o dvě země s bezvízovým stykem za námi, Slovensko a Polsko o tři).

Pokud by neproběhlo minulé čtvrtstoletí tak úspěšně, jak tomu bylo, nikdy by se Češi k takové svobodě cestování nedostali. Naprosto nezbytný se v tomto procesu stal samo‑ zřejmě vstup do Evropské unie v roce 2004. Členství v pres‑ tižním klubu úspěšné i méně úspěšné země dovedlo k po‑ dobnýmmožnostem.Německonemávízase158zeměmi, na druhém konci Bulharsko a Rumunsko se 143.

V této chvíli se samozřejmě ozývá pádná odpověď všech voličů extrémních, populistických a euroskeptic‑ kých stran: „K čemu mi to je, že mohu cestovat bez víza na Bahamy, když mám na krku exekuci? Chci pryč z Ev‑ ropské unie!“

Ale i těmto občanům, kteří v současném Česku nepro‑ sperují, se dá na příkladě pasu vysvětlit, že se tu opravdu něco pozitivního událo.

Komunisté sice zákonem dávali občanům právo cesto‑ vat, ale mohli také cestu odepřít, pokud nebyla v souladu se státními zájmy. K tomu byla potřeba ještě výjezdní do‑ ložka. Výsledkem promyšlené šikany, zákazů a překážek byl faktický stav, kdy reálnou nadějí na cestu do zahraničí byla jen krátkodobá dovolená v zemích RVHP, přičemž dostat se do Jugoslávie bylo o něco těžší než například do Bulharska.

Hledání různých skulin, jak cestovat, připomínalo v proměňující se komunistické realitě křížovku pro po‑ kročilé. Na několik let se třeba otevřela možnost cestování do Egypta, ale jen pro důchodce a bez mezipřistání v kapi‑ talistické cizině. Jindy se zase Československo hromadně léčilo na jadranském pobřeží.

Ani ten nejfrustrovanější volič nejspíše nechce, aby se podobné zoufalství letního dovolenkáře zase vrace‑ lo do těchto končin. Češi jsou národ cestovatelský, což po vymýšlení nejrůznějších kliček v 80. letech dokázali ve velkém v 90. letech. A trvá to dosud. Do mnoha zemí je přitom cestování jednoduché právě proto, že jako člen EU má Česko dojednaný bezvízový styk.

Pokud tedy někdo začne v hospodě nadávat na poměry, stačí zamávat pasem. Nadávání pravděpodob‑ ně ustane a rozvine se debata, na jaké exotické dovolené už dotyčný byl.

S českým pasem. A bez víza.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.