Česko se trendů (ne)drží

Ekonom - - ZÁPISNÍK - Jaroslav Kramer šéfredaktor časopisu Právní rádce

Pouhý měsíc trvalo výzkum‑ níkům, než se probrali daty a přinesli studie věnující se právnímu prostředí uplynu‑ lého roku. Co z nich vyplývá? Podle údajů AcTrend Report 2 bylo v šesti zemích střední a vý‑ chodní Evropy mezi srpnem 2016 a srpnem 2017 schváleno dohromady 1040 zákonů. To meziročně předsta‑ vuje pokles o 5,3 procenta. Česko přitom zažilo jen mírné snížení, ze 115 na 111 předpisů. Nejaktivnější zemí bylo Rumunsko, které přijalo 280 zákonů, dále pak Polsko s 220 a Maďarsko s 200 zákony.

V žebříčku americ‑ ké nevládní organizace World Justice Project pak Česká republika skončila na 17. místě ze 113 hodnocených států. Stav právního státu u nás má podle hodnotitelů nálepku „mírná korupce, ale velmi dobrá bezpečnost a pořádek“. Česko, které je řazeno do skupiny zemí s nejvyšším pří‑ jmem, má nejslabší skóre v kategorii hodnotící absenci korupce a druhé nejhorší hodnocení má v otevřenosti vlády. Nej‑ lépe hodnocenou kategorií je stav trestního práva, druhou nejlepší pak bezpečnost. Poslední z nových studií, Emerging Europe M&A Report kanceláře CMS, se věnuje trans‑ akčnímu byznysu. Podle jejích dat u nás sice oproti roku 2016 klesl počet transakcí jen nepatrně, jejich hodnota se ale snížila více než o polovinu na 4,3 miliardy eur. I tak šlo o druhý nejlepší rok za posledních šest let.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.