Zápočet zahraniční daně

Ekonom - - PRILOHA: JAK NA DANE -

Přesuňte se ve formuláři na: Pokud se u vašeho zahraničního příjmu uplatní dle příslušné smlouvy o zame‑ zení dvojímu zdanění metoda zápočtu, připravte si k ruce Přílohu č. 3 přiznání (dále jen příloha, viz obr. 16).

Máte‑li zahraniční příjmy z více států, budete potřebovat ke kaž‑ dému z nich samostatný list pří‑ lohy. Jeho formulář naleznete

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.