Efektivní financování inovací

Jako podporu pro financování inovací lze použít mimo odpočtu na VaV také dotací, prostřednictvím kterých bude zejména v následujících letech uvolněno významné množství prostředků. Právě vhodnou kombinací těchto forem podpory lze dosáhnout nejefektivnější

Ekonom - - DALŠÍ TÉMATA -

Jakub Toufar, grantový specialista Ayming

● Jaké jsou možnosti podpory financování VaV v České republice?

V České republice máme dva základní druhy podpory, kterou lze využít na financování výzkumně vývojových aktivit v podnicích. Je to odečitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje a dotace. V oblasti dotací je pro financování inovací vhodné využít zejména Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). V rámci tohoto operačního programu lze čerpat z programů Inovace, Potenciál, Aplikace a Inovační vouchery, ve kterých je možné získat podporu na vybudování a rozšíření center výzkumu a vývoje, na pořízení inovativních výrobních technologií, na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací.

● Jak vysokou míru podpory je možné v rámci dotačních programů získat?

Míra podpory je odlišná v závislosti na programu, jeho aktuální výzvě a také na velikosti žadatele. Obecně lze říci, že se míra podpory v rámci výše uvedených programů vhodných k financování inovací pohybuje od 25 % až do 70 %. Ve většině programů je zohledněna také velikost podniku, míra podpory se s veli- kostí podniku snižuje. Dotační programy rozlišují podniky na malé, střední a velké a to dle počtu zaměstnanců a obratu.

● Které druhy nákladů je možné v rámci dotační podpory na VaV v projektech uplatnit?

V rámci zmíněných programů lze financovat pořízení technologií, strojů a zařízení, softwaru a licencí, mzdy výzkumných pracovníků, poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací. Důležité je tedy identifikovat veškeré náklady a na jejich základě vybrat správný dotační program.

● Jak poznat vhodný dotační program a vybrat správného partnera pro získání dotace?

Pokud nemáte s dotačními programy zkušenosti a detailní znalosti, tak je podle mého názoru zcela zásadní výběr správného partnera, který vám poskytne kvalitní a profesionální služby v rámci dotačního managementu. Kvalitní a zodpovědný partner vám je schopen poskytnout služby pokrývající všechny fáze dotačního projektu. Identifikuje tedy správný dotační program, který odpovídá potřebám a požadavkům žadatele a v rámci kterého je možné chystanou investici podpořit. Dále vám poskytne služby v oblasti realizace výběrového řízení a následně zajistí administraci projektu v jeho realizační fázi a také v době udržitelnosti. Z pozice grantového specialisty Ayming je zcela jasné, jaké by bylo mé doporučení ohledně správného partnera pro dotace. Musím však přiznat, že existují společnosti, které díky dostatečným kapacitám a detailním znalostem svých interních zaměstnanců samy realizují úspěšné dotační projekty. Ne každý však disponuje těmito odbornými kapacitami, a proto hledá komplexní péči o svůj projekt od začátku až do konce se zárukou bezchybné administrace.

● Můžeme předpokládat možnost využití dotací také v následujících letech?

Na základě statistik o dosavadním čerpání dotací v programovém období 2014 – 2020, konkrétně v OP PIK, je zřejmé, že se finanční prostředky připravené pro ak- tuální programové období nedaří čerpat a v některých programech stále zůstávají miliardy Kč, o které žadatelé nemají zájem. Na základě těchto skutečností předpokládáme přesun volných prostředků právě do programů, které jsou zaměřeny na výzkum, vývoj a inovace. V následujících dvou letech předpokládáme, že bude Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašovat zejména výzvy se zaměřením na VaV a inovace.

● Pokud se přesuneme mimo oblast VaV, jaké další programy podpory mohou podnikatelé využít?

Dotační podpora není samozřejmě pouze o VaV projektech. Oblíbená je také podpora investic zaměřených na účast na zahraničních veletrzích, nákup elektromobilů, snížení spotřeby energií, ochranu životního prostředí, rekonstrukci a výstavbu budov. Dalším zajímavým dotačním titulem je program POVEZ (podpora odborného vzdělávání zaměstnanců), který je zaměřen na školení a vzdělávání zaměstnanců. Podpora v programu POVEZ je 85 %. Kromě výše podpory jeho popularitu dokazuje také fakt, že v současné době běží již III. výzva a lze očekávat další opakování až do konce programového období 2014 – 2020. S největší pravděpodobností bude programové období prodlouženo alespoň do roku 2021, spíše však až do roku 2022. K prodloužení dojde z důvodu již zmíněného pomalého čerpání celkové alokace napříč programy.

● Co byste doporučil společnostem, které by chtěly využít dotací k financování VaV a inovací, ale nemají čas ani chuť studovat pravidla a metodiky dotačních programů?

Řešení této situace je jednoduché, obraťte se na profesionální a silnou společnost, která má dlouholeté zkušenosti a poskytne vám plnou podporu včetně kompletní administrace vašeho projektu a nebude se bát na sebe převzít odpovědnost a rizika s tím spojená. Jsem přesvědčen, že v tomto článku naleznete odpověď na to, kdo by vám takovým partnerem mohl být.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.