Jak na příjmy z podnikání

Ekonom - - PRILOHA: JAK NA DANE - Řádek 104 představuje zisk pana Bartůška ve výši 700 000 korun. Dílčím základem pana Bartůška tak bude částka 720 tisíc korun.

Pan Bartůšek a jeho manželka podnikají. Pan Bartůšek dosáhl v roce 2017 ze své řemeslné živnosti příjmů ve výši 1 800 000 korun. Dále pan Bartůšek působil ve společnosti (dříve sdružení) řemeslníků, jehož prostřednictvím dosáhl v roce 2017 příjmů ve výši 500 tisíc korun. Příjmy i výdaje uplatňují společníci společnosti (dříve účastníci sdružení) rovným dílem. Pan Bartůšek také pomáhá s podnikáním své manželce, která na něj jako spolupracující osobu převede za rok 2017 příjmy ve výši 50 tisíc korun a výdaje ve výši 30 tisíc korun. Pan Bartůšek uplatňoval v minulých letech výdaje paušálem a chtěl by do budoucna tento způsob zdanění zachovat. Vzhledem k tomu, že pan Bartůšek nemá povinnost vést účetnictví ani daňovou evidenci, zaškrtne v úvodu přílohy, že uplatňuje výdaje procentem z příjmů. Pan Bartůšek nebude uplatňovat ani slevu na manželku, ani daňové zvýhodnění na děti, a tudíž uplatní vyšší limit paušálních výdajů, tj. 2 000 000 korun. Na řádku 101 sečte své příjmy, tj.

1 800 000 + 500 000 = 2 300 000 korun. Protože je pan Bartůšek řemeslník, jeho paušál činí 80 procent celkových příjmů. Výdaje tedy budou 0,8 x 2 000 000 = 1 600 000. Na řádcích 105, 106 uvede 0, protože nemá žádnou položku, která by měla zvýšit nebo snížit jeho základ daně. Protože pan Bartůšek nechce na svou manželku přerozdělit žádné příjmy jako na svou spolupracující osobu, bude i na řádku 108 vyplněna 0. Naopak pan Bartůšek je pro paní Bartůškovou spolupracující osobou, a proto na řádku 109 uvede příjem 50 tisíc korun, který na něj manželka rozděluje. Na řádek 110 ještě zapíše výdaje 30 tisíc korun, připadající na něj z manželčiných výdajů.

Nyní musí ještě vyplnit doplňující údaje přílohy. Část A se ho týkat nebude, protože nevede účetnictví. V části B uvede název své řemeslné živnosti, což je jeho převažující činnost.

Do sazby výdajů zadá 80 procent, do příjmů znovu hodnotu 2 300 000 korun a do výdajů maximum, které lze v roce 2017 u řemeslných živností uplatnit, a to 1 600 000 korun, obojí tedy bez částek převzatých od manželky.

Část C pan Bartůšek přeskočí, protože během roku 2017 nezahajoval, neukončoval, neobnovoval ani nepřerušoval své podnikání.

Nevyplní ani část D, E, G a I, protože se ho netýkají. Do části F vyplní údaje o společnících společnosti a v části H uvede údaje o manželce, která na něj rozděluje příjmy.

Kam se nyní v přiznání posunout:

Máte další zdanitelné příjmy, které jste ještě v přiznání neuvedli?

Ano – pak se vraťte na Začátek

Ne – pak přejděte na BOD 6 (str. 56)

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.