Jak se změní daně zaměstnancům?

Ekonom - - DANĚ -

Zaměstnancům s nejnižšími příjmy zrušení superhrubé mzdy moc nepomůže. Ve spodním panelu je zachyceno statistické rozdělení zaměstnanců ve společnosti podle výše ročního hrubého příjmu. Je zřejmé, že téměř 90 % zaměstnanců se příjmově pohybuje pod hranicí 500 tisíc korun hrubého ročně. Střední panel ukazuje změnu odvedené částky daní pro jednotlivé osoby. Pouze na skupinu zaměstnanců s nejnižšími příjmy je dopad novely neutrální. Od druhého příjmového decilu (hrubý příjem mezi

95 a 170 tisíci) převládá snížení zdanění. Maxima dosahuje snížení daní u osob s nejvyššími příjmy.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.