Jak se změní daně živnostníkům?

Ekonom - - DANĚ -

Osoby samostatně výdělečně činné by na změně vydělaly více než zaměstnanci. Ze spodního panelu je patrné, že v porovnání se zaměstnanci je statistické rozdělení hrubých zisků mezi OSVČ méně koncentrované a dosahuje vyšší průměrné hodnoty. I kdyby procentuální dopad novely byl mezi zaměstnanci a OSVČ stejný, vyšší příjmy mechanicky zvýší ušetřené částky. Nejméně by na daňové změně vydělaly OSVČ s nejnižším hrubým ziskem, kde by byl dopad nulový.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.