Raúl Castro skončí ve funkci prezidenta Kuby, vliv si ale udrží

Hospodářské noviny - - Extra -

Kuba otevírá novou kapitolu. Dosavadní prezident ostrova, šestaosmdesátiletý Raúl Castro, odstoupí ze své funkce. Zřej‑ mě ho nahradí jen málo známý Miguel Díaz‑canel, který je zhruba o 30 let mladší než Castro. Ve čtvrtek se v Havaně sejde nové ku‑ bánské Národní shromáždění, aby zvolilo 31 členů Rady státu, což je hlavní rozho‑ dovací orgán Kuby. Její předseda se stane i novým prezidentem. Původně se očekávalo, že se nové shro‑ máždění sejde už o dva měsíce dříve. Plá‑ ny ale narušil hurikán Irma, který ostrov poničil loni v září. Kvůli tomu Kubánci za‑ sedání odložili. Sedmapadesátiletý Miguel Díaz‑canel je mimo Kubu jen málo známý. Jeho jme‑ nování do funkce má symboliku – zemi poprvé povede někdo, kdo se nejmenuje Castro, a navíc se osobně neúčastnil revo‑ luce v roce 1959. „Příští prezident možná nebude mít příjmení Castro, bude to ale opravdový syn revoluce,“uvedlo k tomu na Twitteru kubánské ministerstvo zahra‑ ničí. Díaz‑canel je podle expertů přesvědče‑ ným komunistou, který postupně vyšpl‑ hal po stranickém žebříčku. Už před pěti lety si ho coby svého viceprezidenta vy‑ bral právě sám Raúl Castro. Není ale jasné, jak velkou moc bude Díaz‑canel opravdu mít. V pozadí bude stále i Raúl Castro, který si zřejmě uchová vliv na dění v zemi. Ten nadále zůstane ve vedení kubánské komunistické strany. Díaz‑canel podporuje mírné ekonomické reformy, které Raúl Castro prosadil – na‑ příklad omezené soukromé podnikání pro některé profese nebo prodej nemovitostí. Uchovává si také ostrou kritiku kapitalis‑ mu a opírá se do USA. „Triumfální pochod revoluce k míru, svobodě a nezávislosti bude pokračovat,“uvedl nedávno. Díaz‑canel zdědí po Raúlu Castrovi zemi na křižovatce. Experti se shodují, že se po svém příchodu do funkce musí vě‑ novat pokulhávající ekonomice, kterou loni navíc zasáhl zmíněný hurikán Irma. Ostrov už také nemůže tolik spolé‑ hat na podporu svého spojence, Ve‑ nezuely, která se sama potýká s hlu‑ bokými hospodářskými a sociálními problémy. Vedle toho také zdědí komplikova‑ né vztahy s USA. Americký prezi‑ dent Donald Trump odmítl Obamo‑ vu politiku užší spolupráce s Kubou a opět zpřísnil pravidla pro cestová‑ ní i obchod. Současně zakázal, aby americké podniky spolupracovaly s kubán‑ ským konglomerátem Grupo de Administración Empresarial, jejž ovládá armáda a který provozuje některé restaurace a hotely.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.