NÁVRAT KARDINÁLA BERANA

Hospodářské noviny - - Extra -

V pátek 20. dubna přiletí do Česka vojenský speciál s ostatky kardinála Josefa Berana. Vězeň nacistů i komu‑ nistů a pražský arcibiskup zemřel v roce 1969 v římském exilu, pohřbili ho ve svatopetrské bazilice mezi papeži. Ko‑ munisté převoz ostatků oblíbeného duchovního zakázali. Letos v lednu s naplněním Beranovy poslední vůle sou‑ hlasil papež František. Ve svatovítské katedrále ostatky spočinou symbolicky 23. dubna v den svátku sv. Vojtěcha. Lidé budou moci v Praze uctít kardinálovu památku.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.