Metropolitní plán Prahy se soustředí na centrum. Nechce stavět na periferii

Hospodářské noviny - - Události - Adam Váchal adam.vachal@economia.cz

Praha včera představila oficiální verzi návrhu metropolitního plánu. Jde o klíčový dokument, jenž určí, na kterých pozemcích se do budoucna bude stavět a na kterých ne. „Máme hotovo, máme odevzdáno,“oznámila pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

V Praze se má podle nového metropolitního plánu začít stavět od roku 2023, kdy vstoupí v platnost. Před tím však dokument čeká dlouhá cesta. Největší zkouškou projde letos v létě. Od 27. června odstartuje připomínkování ze strany veřejnosti. K návrhu metropolitní­ ho plánu dostanou možnost vyjádřit se městské části i jednotliví obyvatelé hlavního města. Na podání případných námitek budou mít 30 dní. Poté začne Institut plánování a rozvoje hlavního města (IPR) připomínky vyhodnocovat a případně je do dokumentu zapracuje.

Nyní mají podle náměstkyně primátorky pro územní plánování Petry Kolínské (SZ) lidé možnost se s plánem důkladně seznámit. Oficiální verze je vystavena na webových stránkách IPR, který chystá pro veřejnost také několik přednášek.

Metropolitní plán má zamezit rozšiřování zástavby na periferii města. Namísto toho prosazuje, aby se nové budovy stavěly v takzvaných transformačních územích – na místech starých továren či již nepou­ žívaných nádraží, jež se nacházejí v širším centru metropole. To uleví rozpočtu Prahy. Výstavba na okraji metropole s sebou nese investice do vybudování nové infrastruktury nebo například rozšiřování sítě městské hromadné dopravy.

Metropolitní plán by měl nastínit vývoj Prahy až na několik desítek let dopředu. Neřeší přitom detaily, jak mají vypadat jednotlivé domy či parcely. „Jde o koncepci celého města na téměř 500 kilometrech čtverečních,“vysvětluje šéf IPR Ondřej Boháč.

Podle architekta Romana Kouckého, který vedl tým připravující metropolitní plán, nakonec sešlo z ambicí vytvořit vizionářský návrh, který by ukázal, jak se bude Praha vyvíjet v dlouhodobém ho­ rizontu. Město tak podle něj přichází spíše se stabilizačním řešením na příštích 20 let. „Snažili jsme se najít co největší potenciál uvnitř Prahy, a nikoliv na jejím okraji na loukách a polích,“popisuje Koucký.

Oproti současnému územnímu plánu, který byl schválen v roce 1999, zavede metropolitní plán celoplošnou výškovou regulaci budoucí zástavby, jež dosud v Praze chyběla. Podle IPR již výškové budovy nebudou smět vznikat jako nahodilé solitéry. Dokument jasně určí, do jaké maximální výšky se smí v daných lokalitách stavět.

Pokud vše půjde podle harmonogramu, zastupitelstvo by mělo finální verzi metropolitního plánu schvalovat v průběhu roku 2022.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.