Král reklamy Sorrell opouští svou WPP. Akcie impéria padají

Hospodářské noviny - - Podniky A Trhy - Simone Radačičová simone.radacicova@economia.cz

Po dlouhých 33 letech odchází z největší reklamní společnosti na světě WPP její zakladatel a dlouholetý výkonný ředi‑ tel Martin Sorrell. Své budoucí profesní plány si zatím nechává pro sebe. Je ale možné, že brzy založí další reklamní agenturu, která by tak dokonce mohla konkurovat WPP. S ní totiž nikdy neuzavřel konkurenční doložku, uvedl britský deník Financial Times s odka‑ zem na nejmenované zdroje.

Třiasedmdesátiletý Sorrell rezignoval o uplynulém víkendu. Dostal se pod tlak kvů‑ li podezření, že z podniku zpronevěřil blíže neurčenou sumu. Právní firma Wilmerhale, která má vyšetřování na starosti, ho už do‑ končila. V pátek předá detaily ohledně mož‑ né zpronevěry správní radě. Není tak zatím přesně jasné, čeho se měl Sorrell dopustit. On sám obvinění odmítá a trvá na své nevině.

Sorrell, kterého před lety povýšila britská královna Alžběta II. do šlechtického stavu a smí používat titul „sir“, neodejde s prázd‑ nou. Pokud firma v příštích pěti letech splní své finanční cíle, získá až 20 milionů liber, tedy v přepočtu 588 milionů korun.

Vedle toho Sorrell a jeho rodina vlastní asi dvě procenta WPP, jejichž hodnota je dnes kolem 300 milionů liber.

Sorrell patřil mezi nejlépe placené výkon‑ né ředitele ve Spojeném království. V roce 2015 si celkem vydělal 70,4 milionu liber – v této částce jsou vedle platu započteny i bo‑ nusy a další benefity. V roce 2016 pak celkem dostal 48,1 milionu liber. „Když se daří WPP, daří se i mně,“uvedl před časem.

Přitom podle vyjádření firmy jde v přípa‑ du údajné zpronevěry o částku, která není pro společnost podstatná. Zdroj stanice BBC uvedl, že byla menší než milion liber.

Sorrell WPP založil v roce 1985 jako firmu o dvou lidech a postupně z ní přes akvizice vybudoval hráče světového formátu. Dnes sestává zhruba ze 400 samostatných pod‑ niků včetně agentur jako Ogilvy & Mather, Kantar Group, Hogarth Worldwide a Young & Rubicam. Skupina má celkem 130 tisíc za‑ městnanců.

Zatím není jasné, kdo ho na postu šéfa na‑ hradí. Podle listu Financial Times to nebude nikdo z firmy, ale spíše externí kandidát. Do‑ časně se o tuto funkci podělí výkonný ředitel WPP Digital Mark Read, jenž se soustřeďuje na digitální reklamu, a Andrew Scott, výkon‑ ný ředitel pro Evropu.

Jisté ale je, že budoucí šéf převezme firmu, která prochází složitým obdobím. Významní zadavatelé jako Procter & Gamble škrtají své výdaje na reklamu, některé firmy od WPP odešly. Například Volkswagen po 19 letech. V březnu firma ohlásila nejslabší zisk od fi‑ nanční krize a proslýchá se, že začne prodá‑ vat některá ze svých aktiv.

Ostatně, investoři z odchodu zkušeného manažera nijak nejásají. Akcie firmy v pondě‑ lí v Londýně poklesly o pět procent. Tržní ka‑ pitalizace skupiny se tak od vrcholu v březnu 2017 propadla už skoro o 42 pro‑ cent na 14,3 mi‑ liardy liber.

Foto: Reuters

Martin Sorrell končí ve WPP.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.