STUDENTI JAKO ZDROJ VÝNOSU Z NEMOVITOSTÍ

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ ZA ÚČELEM PRONÁJMU SE MUSÍ ŘÍDIT POPTÁVKOU PO BYDLENÍ. A V UNIVERZITNÍCH MĚSTECH JE VYSOKÁ.

Hospodářské noviny - - Peníze - Filip Sýkora filip.sykora@economia.cz

Hodnota nemovitostí rychle stoupá a kupovat byty za účelem pronájmu už se nevyplatí tak jako dříve. Alter‑ nativou pro ty, kteří chtějí investovat „do cihly“, ale velká města jsou pro ně moc drahá, je pořízení bytu v univer‑ zitním krajském městě. Ceny na tam‑ ním realitním trhu nejsou tak vysoké jako ve větších aglomeracích a významnou část poptávky vytvářejí studenti, kteří se nevešli na koleje nebo preferují „privát“.

Vedle Brna, které se cenami nemovitostí blíží spí‑ še Praze, se z pohledu počtu posluchačů vysoké ško‑ ly na obyvatele jeví jako nejvíce „studentská“města Olomouc, Zlín, České Budějovice či Ústí nad Labem. Právě tato menší města mohu být pro nákup bytu atraktivní. Podle údajů ze serveru Realitymix by se roční výnos z investice do bytu ve všech těchto městech měl pohybovat lehce nad pěti procenty.

Na půli cesty mezi fakultou a centrem

Coby náhrada za koleje jsou však vhodné jen ně‑ které adresy. „Studentské byty se typicky nachá‑ zejí v blízkosti univerzit nebo v centru města. Byty na periferii nejsou studenty moc žádané, ztrácí čas dojížděním,“popisuje Ondřej Dufek ze společnos‑ ti Flatio, která se soustřeďuje na zprostředkování střednědobých pronájmů.

Investor by si měl dát pozor i na vyloučené oblas‑ ti. Hemží se to v nich až podezřele výhodnými na‑ bídkami, sehnat do nich ale nájemníky, třeba z řad studentů, může být prakticky nemožné. „Jedná se především o Předlice, Trmice, Mojžíř a některé uli‑ ce v Krásném Březně a Neštěmicích,“komentuje situaci v Ústí nad Labem Tomáš Hanauer z tamní pobočky realitní kanceláře M&M Reality. V Českých Budějovicích má zase horší pověst sídliště Máj. Rizi‑ kovější lokality má ale kterékoliv město.

Ideální pro studenty jsou byty s kuchyní a třemi pokoji, pokud možno neprůchozími. „O tyto byty je u studentských nájemníků velký zájem. Bydlí zde ve více lidech a společně se podílejí na nákladech,“popisuje Jakub Čepica z ostravské pobočky M&M Reality. I do klasického 2+1 se však mohou lehko vměstnat čtyři studenti.

„Pro studenty je typické uzavírání smluv na dobu určitou a téměř se nesetkáváme s tím, že by se po skončení smluvního vztahu nechtěli odstěho‑ vat,“tvrdí Ondřej Dufek z Flatia. Vysokoškolská výuka však přes léto neběží, proto si studenti často hledají nájem jen na deset měsíců. To však může být i výhoda. „Majitel tak nemovitost může nabídnout na platformách pro krátkodobé nebo střednědobé

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.