Podnikové útraty za blockchain půjdou hlavně do služeb

Hospodářské noviny - - Peníze -

Prognóza konzultantů z IDC očekává, že podniky začnou ve zvýšené míře utrá‑ cet za technologii blockchain, od níž si slibují zefektivnění svých procesů. Proto‑ že technologie je ale teprve na počátku cesty a firmám schází i potřebné know‑how, investice budou směřovat především do souvisejících služeb. Celo‑ světové výdaje na tyto služby se mají z letošních 1,8 miliardy dolarů zvýšit na 8,1 miliardy v roce 2021, což odpovídá průměrnému meziročnímu růstu 80 %.

IDC v rámci své studie Worldwide and U.S. Blockchain Services Market Fo‑ recast: 2017–2021 řadí do technologie blockchainu veškeré distribuované (peer to peer, bez centrálního úložiště) účetní knihy transakcí nebo jiných záznamů. Pro vývoj, nasazování a správu tohoto prostředí budou firmy potřebovat speci‑ alizované dodavatele služeb, systémové integrátory i vlastní vývojáře aplikací. Obrovský prostor je zejména pro integraci s dalšími technologiemi.

Podle IDC sice firmy dodávající řešení blockchain nemohou doufat v příliš velké okamžité příjmy, ale zato si získají pozici na rostoucím trhu a budou mo‑ ci definovat vznikající standardy a protokoly. Blockchain zde představuje pře‑ devším alternativu k tradičním databázím, systémům pro on‑line transakce (OLTP) a nástrojům ETL (extract, transform, load, převod dat mezi různými typy databází). Služby kolem blockchainu tak budou vytvářet základ podniko‑ vých infrastruktur příští generace a spolu s tím stoupne i poptávka po vzdělá‑ vacích/školicích službách a outsourcingu (poskytování platforem, externě ří‑ zených služeb atd.). IDC zde obecně rozlišuje tři hlavní kategorie: projektově orientované služby, externí služby a služby podpory.

V rámci své starší letošní analýzy IDC dodává, že technologie kolem blockchainu jsou vesměs pozitivně přijímány i státními regulátory, což by mě‑ lo usnadnit jejich nasazování v rámci finančního sektoru nebo zdravotnictví.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.