T

Hospodářské noviny - - Peníze -

éma kybernetické bezpečnosti mění přístup organizací a jednotlivců k informačním a komu‑ nikačním technologiím. Nové typy útoků a dlouhodobě neidentifikované, ale všudypřítomné zra‑ nitelnosti podporují vývoj a implementaci inovativních ochranných opatření. Svou roli ve vyšší obezřetnosti uživatelů hrají také úspěšně realizované útoky s vý‑ znamnými dopady.

Nepředvídatelnost hrozeb povede podle bezpeč‑ nostních expertů společnosti Dimension Data v roce 2018 k reinkarnaci kdysi rozšířeného modelu „nulové důvěry“. Jeho aplikace v moderní podobě by mohla opět omezit část výdobytků, jež uživatelům přinesly cloud computing nebo mobilní řešení. Nemusí se tak stát, pokud podniky nasadí pokročilé systémy ochrany dat včetně vícevrstvé autentizace uživatelů. Každopád‑ ně jde o dobrou příležitost k zásadní revizi bezpečnost‑ ních politik a opatření.

Světovému trhu řešení pro kybernetickou bezpeč‑ nost se aktuálně daří. Oboroví analytici mu letos shod‑ ně předvídají zhruba dvouciferný růst obratu. A pozitiv‑ ní výhled predikují i pro nejbližší budoucnost. Již v příš‑

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.