Digitálno a jiné čelindže nové doby

Lidove noviny - - Kultura -

závěr dochází i na trochu vzpomínkové melancholie. Tím, co ovšem prochází napříč, je jazyk náš vezdejší – jak v této době mluvíme a co z toho pro jednoho plyne.

Vlastně, prostě, jakoby aneb Samozřejmě, jaksi a řekněme

Drobničky jsou v Babkově podání útvary krátké a vesměs hodně štiplavé, jakkoli ve svém celkovém vyznění neútočné. Nelamentuje se tu nad zkažeností světa, nekřičí se do něj apokalypticky hněvivé „marno, vše marno“či „děs a běs“, ale spíše se tento svět rozkládá na jakési prvočinitele a ty se poté obkružují. Všeobecně rozšířená mobilizace podle autora způsobuje, že neumíme prožít „teď a tady“. I sedíce v hospodě, kde se lidé vždycky setkávali za účelem poklábosení, stále čučíme na displeje mobilů. Jsme „tady“a ještě zároveň někde „jinde“.

Čučíme čili „obklopuje nás přebujelé vizuálno, jež zejména v mediálnu je umožněno všeprostupujícím digitálnem“. Ano, tím, co jde napříč autorovými úvahami, je jazyk. Velkým bonusem jeho psaní je, že jsou opřena o statistiku, zejména o frekvenční vý- skyty. Tímto způsobem autor pročesává mluvu našich politiků, přičemž má spadeno na jazykové parazity (vlastně, jakoby, prostě ad.). Není důležité, jak se kdo z našich politiků umístil, neboť jim zdatně sekundují i někteří rozhlasoví či televizní redaktoři. Ale ne, řekněme to: první místo v „parazitním indexu“patří Stanislavu Polčákovi, a to s velkým náskokem.

Babka je stejně tak bystrým analytikem jazykových pokřiveností jako tím, kdo umí jazyk cítit, chutnat a hrát si s ním. Často až po způsobu nenadálých dadaistických setkání. Jde i dovnitř jazyka, tuše, že slova v sobě ukrývají často nečekaný potenciál. Takto třeba autor tvrdí, že plodná americká spisovatelka Danielle Steelová umí být „stylová“i na svých obálkách a že tato „ocelová“dáma toho nepochybně ještě hodně napíše. Cit pro jazyk, jazyková invence, jazykový humor je u Babky opravdu všeprostupující. Třeba: „Kdo gúgluje, je kúl, kdo negúgluje, je pak v plotě kůl.“Ale pozor: tato jazyková radostnička se rodí na margo úvahy, jak se mají přepisovat anglická slova s dlouhým „u“. Ano, tohle je na Babkových úvahách to nejzáživnější – potěší i poučí; umí být stejně tak hravé jako dravé, vědoucí i vidoucí.

Krajničky mají ve skutečnosti dva autory. Tím druhým je fotograf Dušan Rouš, který přispěl fotografiemi okamžiků našeho každodenna, hledaje často momenty, kdy realita se nějak umí prořeknout, a tím o sobě vyjevit cosi skrytého či alespoň bizarního. Stejně jako Babkovy texty, ani Roušovy snímky nejsou primárně satiricky útočné. Rovněž v jejich podloží lze nalézt něco jako dadaismus všedního dne. Na knížce jen trochu zamrzí, že v Babkově okruhu nebyl nikdo, kdo by mu rozmluvil, aby do své knihy, vždy na konec krajničky, dával i krátké veršovánky. Zdaleka nejsou tak vybroušené jako úvahy. Autor těchto řádek to řešil tak, že si jich asi ve třetině knihy přestal všímat.

Krajničky jsou knihou, v níž si máme možnost uvědomit, že čeština není jen jazykem Stanislava Polčáka či Zdeňka Škromacha (druhé místo v žebříčku „parazitního indexu“), ale také jazykem Karla Čapka či Karla Poláčka. Na Kritiku slov a Žurnalistický slovník si tu nelze nevzpomenout. Je dobré vědět, že jsou mezi námi tací, kdo tohle umějí vidět – a tak přilnavě popsat.

Michael Babka: Krajničky

Autor je literární vědec a kritik

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.