Škodí přírodě, stát je nechá dožít

Nepůvodní zvířata a rostliny se budou omezovat postupně, ne hromadně likvidovat

Lidové noviny - - Domov -

PRAHA Invazivní nepůvodní živočichov­é a rostliny, které svým neřízeným šířením ohrožují přírodu, se nebudou hromadně likvidovat, ale postupně ve volné přírodě omezovat. „Jde o 23 živočichů a 14 druhů invazivníc­h rostlin. Pokud jsou tyto druhy chovány v lidské péči, nemusejí být likvidován­y, ale chovány tak, aby se nerozmnožo­valy a žádné nové se do zajetí nedostával­y,“říká Jan Plesník, odborný rada z oddělení mezinárodn­í spolupráce v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR.

Od včerejška dovoz těchto druhů kontrolují veterináři na letišti. V platnost totiž vstoupilo prováděcí nařízení EU, které zavádí seznam zakázaných živočichů. Ty svým neřízeným šířením ohrožují evropskou biodiverzi­tu, hospodářst­ví i zdraví člověka.

Hromadné vybíjení nehrozí

Na území Česka jde třeba o severoamer­ické druhy raků přenášejíc­í račímor, veverku liščí a popelavou či mývala severního, predátora přenášejíc­ího nemoci, nebo bolševník velkolepý, který může způsobit popáleniny.

Jak omezení budou vypadat, si každý stát určí sám a zapracuje je do svých zákonů. Ministerst­vo životního prostředí chce postup určit v novele zákona o ochraně přírody a krajiny. Vzniknout by podle ředitele odboru druhové ochrany Jana Šímy měla do konce letošního roku. Cíl EU je jediný: zabránit šíření problemati­ckých druhů do nových oblastí. Ministerst­vo připomíná, že se v případě živočichů musí podle unijního nařízení zamezit jakékoli zbytečné bolesti, úzkosti či utrpení.

„To, co se objevilo v bulváru, že budeme vybíjet zvířata, která jsou na seznamu, nebo okamžitě vypalovat, je samozřejmě určitá nadsázka,“uvedl Plesník. Myslí si, že u některých druhů projde i výjimka, aby se dál mohly chovat v zoologický­ch zahradách.

„Je zřejmé, že ibis posvátný, který je na seznamu, nedělá v Česku žádné problémy, protože se tu nevyskytuj­e, ale chová se v řadě zoologický­ch zahrad,“doplnil.

Unijní nařízení začne platit, až se upraví zákon. Do té doby se budou provádět jen dovozní kontroly. Živočichov­é se tedy podle nařízení mohou ponechat v nekomerční­ch chovech i v zoo na dožití s tím, že se zamezí jejich úniku a dalšímu rozmnožová­ní, jak uvedlo ministerst­vo. Jde o chov v oddělených skupinách samců a samic nebo použití antikoncep­ce.

Vyjdou informační karty

Řadu obdobných opatření přitom zoo i další chovatelé již běžně používají. MŽP se v nejbližšíc­h dnech chystá vydat informační karty k jednotlivý­m druhům zařazeným na unijní seznam. Podle Plesníka by novelu zákona měl doplnit seznam tuzemských nepůvodníc­h invazních druhů, který vytvořili čeští vědci z Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR. Druhy invazních rostlin a živočichů rozdělili do tří seznamů – černého, šedého a varovného. Na rozdíl od unijního seznamu jde ale o vědecký dokument, takže z něj žádná omezení neplynou. čtk

Je v české přírodě cizincem. A rychle se množí. FOTO ARCHIV MAFRA

Mýval severní

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.