Slíbila, že bude žít jako muž

Lidové noviny - - Svět - IVANA MILENKOVIČ­OVÁ

PODGORICA/PRAHA Stana Cerovičová byla ještě malé děvče, když dala svému otci slib, který jí navždy změnil život. Že bude opatrovat rodinu a nikdy se neprovdá ani nebude mít děti.

Zavázala se stát se takzvanou přísežnou pannou. Ženou, která bude žít život muže, jak to umožňuje starobylá balkánská tradice, sahající zřejmě do 15. století.

Od chorvatské­ho Kninu přes Černou Horu, jižní Kosovo a severní Albánii po staletí přebírala v odlehlých horských vesnicích některá z dcer úlohu hlavy rodiny, pokud po smrti otce nezůstal mužský dědic.

Jiné dívky se zase – zvlášť v Albánii a albánskou populací obývaných částech Kosova – tímto způ- sobem vymaňovaly z předem dohodnutýc­h sňatků. Albánským burrnesha bývali manželé vminulosti vybíráni leckdy i mnohem dřív, než se vůbec narodily. Odmítnutí sňatku některým ze snoubenců přitom mohlo být považováno za urážku na cti, jež by v tradiční klanové společnost­i rozpoutala krevní mstu.

Jediný způsob, jakým se dívka mohla dohodnutém­u manželství vyhnout, byl právě život přísežné panny. Ženy, která se obléká a chová jako muž. Některé dokonce přejaly mužská jména.

Stana na rozdíl od svých sester nikdy neprala prádlo ani neuklízela domácnost. Sekala trávu, obdě- lávala pole, starala se o hospodářsk­á zvířata. Vlasy nosívala nakrátko ostříhané, zpravidla ukryté pod čepicí. S muži směla na rozdíl od ostatních žen vysedávat v místní hospodě. Kouřila – prý už od pěti let – a pila. Jako oni taky směla nosit zbraň. Střílet ji naučil otec, když jí bylo sedm.

Starobylá tradice však dnes stojí na prahu vymření. Posledních několik přísežných panen zůstává v Albánii. V Chorvatsku již tento zvyk dávno vymizel a nyní i v Černé Hoře.

Pětaosmdes­átiletá Stana Cerovičová byla poslední známou černohorsk­ou přísežnou pannou. Zemřela zkraje tohoto týdne v domo- vě pro seniory v přímořském­městečku Risan v Kotorské zátoce.

Do poslední chvíle odmítala opustit svoji usedlost ve vísce Tušinje na severu země. Zdraví jí však přestávalo sloužit a nemohla se už dál starat o statek sama. Místní úřady jí proto v květnu zajistily stěhování do domova pro seniory.

Starobylá balkánská tradice, jež se váže k dívkám, které se v odlehlých horských vsích rozhodly nikdy se neprovdat a prožít život jako muži, postupně vymírá. Nyní vymizela v Černé Hoře. V 85 letech tam zemřela poslední přísežná panna.

Rozhodnutí nikdy nelitovala

Stana Cerovičová se narodila v 30. letech v tehdejším jugoslávsk­ém království do rodiny se sedmi dětmi. Podle černohorsk­ých médií měla čtyři sestry a dva bratry. Oba chlapci však zemřeli v nízkém věku. Rodina tak zůstala bez mužského dědice. Stana proto po otcově smrti přistoupil­a na svůj slib, jejž mu dala, a převzala roli muže v rodině a život v celibátu.

Přísahu, k níž se zavázala, nikdy neporušila. Nevdala se ani neměla děti. Podle příbuzných si proto ale nepřipadal­a nijak méněcenná. Naopak prý vnímala svoji roli jako privilegov­anou.

Nedlouho před smrtí v rozhovoru s novináři uvedla, že svého rozhodnutí stát se přísežnou pannou nikdy nelitovala. Přála si, aby byla pohřbena do rodinného hrobu – jako jediný syn svého otce, který se dožil dospělosti.

Stana Cerovičová byla poslední známou přísežnou pannou v Černé Hoře. Zemřela tento týden ve věku 85 let. FOTO REUTERS

Poslední svého druhu.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.