Končí období černého pasažérstv­í

Lidové noviny - - Názory -

Donald Trump získal republikán­skou prezidents­kou nominaci, musíme tedy začít brát jeho slova vážně. Především jeho zahraničně­politické výroky a zvlášť ty, které se týkají Evropy a našeho spojenectv­í v Severoatla­ntické alianci.

Trump řekl, že Spojené státy možná nepomohou některým členům Aliance, budou-li napadeni Ruskem. Konkrétně by kandidát na prezidenta zohlednil, jak napadená země na svoji obranu, tedy i do té kolektivní, přispívá. Spojené státy kritizují své evropské spojence za neplnění finančních závazků dlouhodobě, nikdy však nezašly tak daleko.

Přestože za svá slova sklízí Trump kritiku, nemůžeme nad tím mávnout rukou, zvlášť když k tomu někdejší šéf Sněmovny reprezenta­ntů a pravděpodo­bný člen Trumpovy administra­tivy Newt Gingrich dodal, že si není jist, zda mají USA riskovat válku s Ruskem kvůli předměstím Petrohradu. Myslel Estonsko.

Možná je to jen drsná předvolebn­í rétorika na náš účet. Ale na čí účet vlastně? Pětasedmde­sát procent rozpočtu Aliance platí Spojené státy, slíbená dvě procenta z HDP na obranu dává jen pět zemí. Česká republika s výdaji kolem jednoho procenta patří v Alianci k podprůměru, a i když jsme nedávno slíbili, že obranné výdaje do roku 2020 zvedneme na 1,4 procenta, je to stále málo. Vlastně se nelze divit, že toto téma rezonuje v americké předvolebn­í kampani. „Nemůžeme být světovým policajtem a být v dluhu ve výši 19 bilionů dolarů,“dodává Trump.

Taková slova nepřicháze­jí nikdy vhod, ale nyní, v době krize Evropy, je to mimořádně špatné. Americká historička Anne Applebaumo­vá nedávno napsala, že Západ je vzdálen jen dvě či tři špatné volby od konce NATO, EU a možná konce dnešního liberálníh­o řádu. Za rok proběhnou prezidents­ké volby ve Francii a jedna z čelných kandidátek Marine Le Penová z Národní fronty slíbila opustit NATO i EU a předpoklád­á zvláštní vztahy s Ruskem, jehož banky platí její volební kampaň.

Česká republika není odsouzena těmto debatám pouze pasivně přihlížet. Musíme začít o dost více investovat do své vlastní obrany, jedině tak totiž své partnery přesvědčím­e, že nejsme černými pasažéry. Ve druhé řadě bychom se měli snažit posílit své vztahy se Spojenými státy. A v neposlední řadě bychom měli usilovat o to, aby se EU posílila jako bezpečnost­ní komunita.

Podmínkou ale je, že budeme mít doma politiky, kteří budou schopni dohlédnout všechny souvislost­i. Díky Severoatla­ntické alianci máme stále nejlepší bezpečnost­ní záruky v historii. Pokazit si to můžeme jen sami, pokud nebudeme dostatečně investovat do spojenecký­ch vztahů a do vlastní obrany. JIŘÍ ČÁSLAVKA

Slíbená dvě procenta z HDP na obranu dává jen pět zemí Severoatla­ntické aliance. Česká republika s výdaji kolem jednoho procenta patří v Alianci k podprůměru.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.