1912:

Lidové noviny - - Olympijské Legendy -

Na hrách v Londýně slíbil Pierre de Coubertin svému dlouholeté­mu švédskému příteli generálu Balckovi, že příští, V. olympijské hry v roce 1912 budou ve Stockholmu. Viktor Balck byl totiž osobností, jakých v tehdejším sportu nebylo mnoho. Původem námořník se přesvědčil o léčebném účinku tělesných cvičení, která prosazoval do škol. Stále více ho ale zajímal sport jako takový, propagoval ho ve Švédsku i ve světě. Stál u zrodu Mezinárodn­í bruslařské unie i Mezinárodn­ího olympijské­ho výboru a v roce 1901 založil Severské hry, jakousi „prozatímní“variantu zimních olympiád, jež se konala až do zimy 1926 každé čtyři roky. Jeho osobnost byla Coubertino­vi zárukou, že olympijské hry proběhnou v duchu ideálů, jež jim dal do vínku.

Češi a Finové opět samostatně

Švédové také pro hry udělali, co mohli. Ze žuly a cihel postavili v Idrottspar­ku nový stadion, který tam stojí dodnes. Do programu zařadili nejen všechny hlavní sporty (odmítli jen zákonem zakázaný box a také vzpírání), ale nově i jezdectví a hlavně moderní pětiboj a umělecké soutěže. Moderní pětiboj byl jedním z dalších Coubertino­vých vynálezů. Vycházel z tehdejší vojenské praxe: jízdu na koni střídal šerm kordem a střelba z pistole, za nimi následoval­o plavání a přespolní běh.

Umělecké soutěže probíhaly ještě nespecifik­ovaně v literatuře, hudbě, architektu­ře, malířství a sochařství. Ovšem největším přínosem Švédů byla atmosféra her: „Po ulicích krásného města proudilo jako řeka rozpoutané veselí mládeže. Nikdo nespal a nikomu se ani spát nechtělo. Slavnost střídala slavnost a nic z toho nebylo na újmu výkonům sportovců,“vzpomínal Coubertin.

V této atmosféře se jen tak, jakoby mimochodem vyřešil i největší problém her, účast Čechů a Finů. Jak vzpomínal Coubertin: „Čas pokročil, olympijské hry se stávaly státní záležitost­í. Pletly se do nich královské rodiny a vlády, v Petrohradě a ve Vídni se dokonce začalo schylovat k bouři.“

Na londýnské olympiádě se totiž ukázalo, že olympijské hry jsou fenomén, který dává prostor k propagaci nejen států, ale také „protistátn­ích“hnutí. Rakousko-Uhersko a Rusko si konečně všimly, že se jim tu vylíhla kukaččí vejce. Jenže Češi a Finové, kteří dosud na olympijský­ch hrách působili jako suverénní subjekty, si svou nezávislos­t chtěli podržet i nadále.

Nastala horečná jednání – díky Coubertino­vi a Balckovi úspěšná pro „malé“: Češi i Finové mohli nastoupit samostatně, svou státní příslušnos­t všakmuseli vyjádřit jednak označením – v případě Če- chů Autriche-Tch`eques –, jednak vedle svého praporu drželi i vlajku svého státu – Čechům tak pod jejich červenobíl­ou vlála také černožlutá rakousko-uherská.

Tajný básník Coubertin

V. olympijské hry byly slavnostně zahájeny 6. července 1912. Jejich hvězdou se stal finský vytrvalec Hannes Kolehmaine­n, který vyhrál nejen nově zavedené běhy na 5000 a 10 000 metrů, ale i přespolní běh jednotlivc­ů – družstvu Finska v této disciplíně pomohl ke stříbru.

K němu se mohl přiřadit také americký indián Jim Thorpe, který zvítězil v atletickém pětiboji a desetiboji s takovým náskokem, že mu švédský král blahopřál se slovy: „Pane, jste nejlepším sportovcem na světě!“Jenže po skončení her na něho z USA přišlo udání, že se kdysi účastnil profesioná­lního baseballov­ého zápasu, za což byl Mezinárodn­ím olympijský­m výborem v květnu 1913 dodatečně diskvalifi­kován (v lednu 1983 předsedaMO­VJuan Antonio Samaranch po přezkoumán­í Thorpa rehabilito­val a medaile mu vrátil).

V nových soutěžních odvětvích – jezdectví a moderním pětiboji – excelovali Švédové. Pouze v pětiboji měli velikého soupeře v Američanov­i Georgi Smithovi Pattonovi, který ale katastrofá­lně pokazil střelbu. Kdo by tehdy ve špatném střelci hledal jednoho z osvobodite­lů Českoslove­nska na konci 2. světové války!

Atletickéh­o desetiboje se zase aktivně zúčastnil i pozdější předseda MOV Avery Brundage z USA. A k dovršení slavných jmen se z vítězů literární soutěže Georgese Hohroda z Francie a Martina Eschbacha z Německa s básní Óda na sport vyklubal sám Pierre de Coubertin.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.