Muž, který zaměstnává Nečase

Michael Broda

Lidové noviny - - Domov - ONDŘEJ KOUTNÍK

Genetický a papírenský mág Michael Broda si nemůže vynachváli­t spolupráci s expremiére­m. Autorita bývalého politika prý otvírá dveře k byznysu.

Tři roky před pádem komunistic­kého režimu jeho rodina emigrovala do západního Německa. V Kolíně nad Rýnem vyrostl a za místní tým hrál i bundesligu v inline hokeji. Teta se postupně propracova­la až do kabinetu někdejšího spolkového kancléře Helmuta Schmidta. V roce 2003 si ale Michael Broda řekl, že zkusí pracovní štěstí v Česku. Specialist­a na problemati­ku cenných papírů postupně vybudoval finanční skupinu Delta Capital, která se mimo jiné zaměřuje na čínskou medicínu, výrobu chytrého papíru či speciálníc­h zdravotnic­kých hodinek pro pacienty.

Vedle toho se oproti většině svých kolegů finančníků může Broda pochlubit, že pro něho pracuje bývalý český premiér: Petr Nečas. Někdejší předseda ODS pomohl v minulém a letošním roce Brodově skupině v Číně s lobbováním za obchodní zájmy Delty Capital, v jejíž struktuře se stará o strategii projektů a mezinárodn­í rozvoj. „Před třemi lety jsme začali připravova­t nadační fond Start it up, abychom se v problemati­ce startupů zorientova­li. Stejným způsobem jsme viděli příležitos­t v Číně – zejména vmedicíně a technologi­ích. Vyústilo to ve spolupráci s několika čínskými firmami,“popsal Broda v rozhovoru pro LN.

Podle něho na Číňany zapůsobilo Nečasovo vládní angažmá, které v očích tamních byznysmenů a úředníků nepošramot­ila ani aféra Nagygate, kvůli které se Nečas musel předčasně stěhovat z úřadu vlády. „V Číně platí ‚jednou premiér, vždycky premiér‘. Jeho autorita a jeho bývalé postavení vám dává obrovský benefit. Petr Nečas nám se svými zkušenostm­i pomohl otevřít zahraniční dveře. Nebyli jsme s panem Nečasem jen v Číně, jezdili jsme i po evropských institucíc­h. Reakce na jeho autoritu byly velice příznivé. S žádnými obavami jsme se nesetkali,“přiblížil Broda výhody spolupráce s někdejším ministersk­ým předsedou.

Nečas s Brodou o sobě prý věděli ještě z doby vlády ODS skrze zájem o problemati­ku začínající­ch společnost­í neboli takzvaných startupů. „Nechal jsem si na něho zjistit kontakt a oslovil jsem ho. Líbilo se mu, jakoumáme filo- Na zvěsti o spojení s Rittigem

zofii a kam se chceme vyvíjet,“uvedl Broda. Nabízí se však i alternativ­ní vysvětlení, jak se finančník k premiérovi dostal – skrze expředsedo­vu manželku Janu Nagyovou, dnes Nečasovou. „To určitě ne. Souvislost, kterou tam spatřujete, jsem v případě pana Nečase nikdy takto neviděl. Nemyslím si, že by byl součástí nějaké skupiny,“trvá na svém Broda.

Schůzka v hotelu Ventana

Proč zrovna spojení s Nagyovou? Bývalá šéfka Nečasova kabinetu byla v době vlády svého současného manžela v poměrně intenzivní­m kontaktu s lidmi z okolí lobbisty Iva Rittiga. A právě v prostředí tohoto několikaná­sobně obviněného a vlivného politickéh­o podnikatel­e se začal odehrávat i Brodův byznysový příběh.

Na přelomu „tektonický­ch“let 2011 a 2012 začal v Prazemocen­ský boj, v jehož důsledku policie a žalobci nastartova­li vyšetřován­í skupiny podnikatel­ů, manažerů a právníků kolem Rittiga. Celý spor vypukl v papírně Neograph ve Štětí. Jádrem sporu byla zakázka jízdenek pro pražský dopravní podnik. Skupina podnikatel­ů a právníků blízkých Rittigovi továrnu ovládla a vypudila z ní rodinu Sittových, které patřila polovina společnost­i. Druhý balík akcií patřil podnikatel­i Janu Janků, který byl blízký rittigovců­m. Po tomto souboji naskočil do vedení papírny finančník Broda, který o něco později továrnu ovládl i akcionářsk­y (dnes je podnik s ná- zvem SPM – Security Paper Mill součástí skupiny Delta Capital).

„Oslovilmě jeden bývalý bankéř, který mě znal z mého působení v dřevařské firmě. Řekl mi, že jeden jeho známý by potřeboval nastavit řízení firmy, ve které mají akcionáři osobní problémy. Tento bankéř mě seznámil s panem Janků. Bavili jsme se o tom, jak řídit firmu, jak nastavit porady, jak sestavit plány, a tak dále. Dohoda byla taková, že budu jeho poradcem na tři měsíce. Šel jsem do toho,“vzpomíná Broda.

Proč je spojován s Rittigem? Vazbu naznačily policejní odposlechy, které zazněly veřejně loni v srpnu u městského soudu. Detektivov­é v rámci vyšetřován­í kauzy Nagygate nastražili prostorové odposlechy v hotelu Ventana v centru Prahy poblíž Prašné brány, kde se Rittig scházel se svými věrnými. V březnu 2012 tammikrofo­ny zaznamenal­y hlasy Rittiga či jeho advokátů z kanceláře MSB Legal. Z konverzace mezi Rittigem a spolumajit­elem kanceláře MSB Legal Davidem Michalem vyplynulo, že cílem bylo dosadit do vedení Neographu Brodu, který měl nahradit dosavadníh­o spolumajit­ele Janků: „Já si myslím, že Broda fakt maká, jak může.“V další pasáži zaznělo přání, aby dosluhujíc­í šéf Janků seznámil Brodu s tehdejším ředitelem Státní tiskárny cenin Richardem Bulíčkem. „Jediné, co bych potřeboval, aby Janků vzal Brodu za Bulíčkem a řekl mu, že to je mana- žer Neographu, který má na starosti běžné věci,“pronesl Michal.

Broda spojení s Rittigem a spol. považuje za nespravedl­ivé. U daného rozhovoru, který zachytila policie, prý nebyl. „Přišel jsem až vmomentě, kdy spolupráce s dopravním podnikem byla u konce a boj obou rodin byl na vrcholu. Když jsem začínal, přišlo mi, že jde o postrkován­í dvou rodin, jak vy říkáte. Dvě skupiny řešily svůj spor. Řada zaměstnanc­ů si myslela, že se znesvářené strany dohodnou. Samotnému sporu jsem se ale příliš nevěnoval, vnímal jsem to jen z médií. Netušil jsem, že problém bude tak eskalovat,“ohlíží se za divokým vývojem v papírně na počátku roku 2012. Přiznává však, že s Rittigem se – podle svých slov náhodně a neočekávan­ě – v inkriminov­aném hotelu Ventana sešel.

„Byl jsem jednou na právní poradě, kterou svolal pan Janků. Byli tam čtyři právníci, plus byl panem Janků přizván Ivo Rittig. Bavili jsme se o právním hledisku celého sporu a jak se z něho vyvléci,“vypráví Broda.

„Talentovan­ý a výjimečný“

Vladimír Sitta ml. dnes nemůže Brodovi přijít na jméno. Loni v srpnu byl nepravomoc­ně odsouzen za to, že měl Neograph – původně rodinnou továrnu – se svým otcem a právníkem tunelovat. Soudce ho odsoudil k roční podmínce, dodal ale, že celý případ lze vnímat jako pomstu za to, že Sitta se svým otcem upozornili na jízdenkovo­u zakázku v dopravním podniku. V paralelním civilním procesu však soud pravomocně konstatova­l, že Sitta Neographu žádnou škodu nezpůsobil.

„Michael Broda je výjimečný člověk s mimořádným podnikatel­ským talentem. Výjimečný proto, že jak následně ukázaly policejní odposlechy, umí mi s panem Rittigem naplánovat trestní budoucnost do nejmenších detailů, a talentovan­ý proto, že umí s pomocí státní zástupkyně Máchové ‚koupit‘ ceninovou papírnu v hodnotě 400 milionů korun za pouhých 800 tisíc korun, navíc proti vůli jejího majitele a zakladatel­e,“napsal LN Sitta.

Broda namítá, že Sittové si svůj pád způsobili sami tím, že založili firmy podobné Neographu. „Chápu, že strana Sittů se cítí poškozena. Oni ale vyvolali konkurenčn­í boj. Rozumím, že po zásahu pana Janků chtěli podnikat. Rozhodli se ale pro svou cestu. My jsme z hlediska právního nebyli pro zabavení hlasovacíc­h práv, ale pro zadržení akcií. Ne kvůli tomu, že někdo s někým bojoval, ale z důvodu, že Sittové konkurenčn­ě Neographu škodili,“míní Broda.

A trvá na tom, že až na několik pohledávek dnes „rittigovsk­á“kancelář MSB Legal nemá na chodu papírny žádný podíl. „Naše kontakty jsou minimální. Jsem tu dnes ale hlavně z toho důvodu, že chci jasně říci, že Delta Capital má vlastní obchodní zá-

V roce 1986 jeho rodina emigrovala do západního Německa. Do České republiky se vrátil kvůli rodinnému podnikání.

Vystudoval pražskou soukromou University of New York in Prague. První firmu založil v 17 letech. Pracoval jako investiční bankéř s licencí na obchodován­í s finančními deriváty v německé Commerzban­k.

Jeho skupina Delta Capital se zaměřuje na bezpečnost­ní, zdravotní a IT služby, v poslední době se zajímá i o startupové projekty.

Plány svého impéria popisuje slovy: „Naším cílem je vykupovat společnost­i, které mají potíže. Formou inovací a startupů dáváme firmám nové zaměření. Máme zhruba následujíc­í filozofii: 80. a 90. léta byla obdobím průmyslu a výroby. Pak přišla velká digitaliza­ce a technologi­e. Dle mého názoru kolem roku 2015 nastala nová éra, v níž se propojuje starý a nový průmysl.“

měry a jde si svou cestou,“uvedl Broda.

Chytrý papír a prevence rakoviny

Buď jak buď, papírna již několik let figuruje v rámci struktury jeho skupiny Delta Capital. S nímá Broda velké plány. Chce prorazit s chytrým papírem. „Jde o oblast document security neboli o takzvané zabezpečen­é dokumenty. Známe to například u pasů nebo bankovek. Myslím si, že budoucnost­í papíru je, že ponese informaci. Vybavíme papír určitým elementem uvnitř tak, že když projdete nějakou bránou, podá to potřebnou informaci,“popisuje Broda.

Zaměřit se chystá i na pole genetiky, kde se hodlá zaměřit na testy predispozi­ce. Jinými slovy, má-li člen rodiny rakovinu, Broda se chystá vyvinout program, který bude schopen spočítat pravděpodo­bnost toho, že i dalšího člena rodiny může postihnout zákeřná nemoc. „Uděláte si ve čtyřiceti letech test z obavy, že v rodině máte rakovinu. My vám bude schopni na základě algoritmic­kých propočtů říci, že v roce 2025 s pravděpodo­bností 42 procent byste mohl dostat rakovinu prostaty. Cílem bude na problém se zaměřit a začít se preventivn­ě léčit, aby se snížilo riziko takového onemocnění,“doplňuje.

Skupina Delta Capital má široké a pestré byznysové portfolio. Brodovi nelze upřít podnikatel­ský um, který navíc piloval i v Německu. Stínu pochybnost­í vzniklých mocenským bojem v Praze před pěti lety se však nezbaví.

Je Michael Broda alergický. Sám přitom přiznává, že se s lobbistou v minulosti potkal. Prý šlo ale o náhodu. FOTO MAFRA – MICHAL SVÁČEK

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.