Řekněte sýr

Lidove noviny - - Názory -

Popisují to snad všichni lidé, kteří se do Česka vrátili po delší době v zahraničí. Češi se na sebe neusmívají. V tom lepším případě potkáváte na ulicích lhostejné tváře, v tom horším se na vás lidé mračí. Vím, že jsem tu před časem obhajoval morouse a cyniky, tepal rozjuchaný optimismus a vychvaloval skeptiky. Jenže čeho je moc, toho je příliš. A v Česku je těch nasupených výrazů víc než hodně.

Sám si velmi živě vzpomínám na depresi, jež na mne padla po návratu z Austrálie, kde jsem tři roky žil. Zažitý zvyk usmát se na člověka, s kterým se setkáte očima, mi vydržel v Praze asi dva týdny. Pak jsem se po vzoru ostatních stáhl do sebe a davem proplouval se skelným pohledem. Často se tvrdí, že Češi jsou mrzouti, a proto se neusmívají. Ono to ale může být i obráceně. Protože se neusmíváme, tak jsme mrzutí.

Již Charles Darwin v roce 1872 tvrdil, že vnější výraz nějaké emoce (například úsměv vyjadřující štěstí) tuto emoci umocňuje. Platí to samozřejmě nejen o úsměvu, ale i o mračení. Jak zjistil americký psycholog Paul Eckman, funguje to, i když je výraz předstíraný. I tak skutečně zažijeme něco z hrané emoce. Aktivace těch svalů, které používáme při úsměvu a pocitech radosti, totiž podle něj spouští centra mozku, která se s radostí spojují. Jak moc ovlivňuje výraz naší tváře naše prožitky, ostatně potvrzuje i používání botoxu. Po jeho aplikaci se lidem sice vyhladí v obličeji vrásky, rovněž se ale omezí projevy emocí. A to zpětně ovlivňuje jejich hloubku. Opíchnutí botoxem tak může například zmírnit deprese (tento postup byl s úspěchem klinicky ověřen), ale zrovna tak i pocity radosti.

Obousměrný vztah mezi naším výrazem a emocemi se zdají potvrzovat i experimenty dalších vědců. Třeba ten, který provedli psychologové Fritz Strack a Leonard Martin. Účastníkům pokusu dali do úst tužku, a aby nebyly výsledky zkreslené, namluvili jim, že budou testovat jejich psychomotorickou koordinaci. Pak je požádali, aby se pokusili tužkou podtrhnout některá slova nebo propojit čárou body na papíru. Následně jim ukázali komiks a poprosili je, aby ohodnotili, jak je vtipný. Výsledky byly celkem přesvědčivé. Lidé, kteří drželi tužku rty, a tím pádem se mračili, hodnotili „vtipnost“komiksů v průměru 4,3 bodu. Těm, již drželi tužku v zubech a bezděky se tak usmívali, přišly komiksy vtipnější – ohodnotili je v průměru 5,1 body.

Neříkám, že bychom měli od zítřka jezdit všichni metrem s tužkou mezi zuby, ale vzhledem k narůstající xenofobii v Česku by to vlastně nebyl zase tak špatný nápad. Jak totiž prokázali v roce 2006 vědci z chicagské univerzity, lidé svírající tužku v zubech projevovali při pohledu na fotografie černochů méně rasismu než ti, co se mračili. I jako vrozený pesimista musím uznat, že úsměv má své výhody. Redukuje stres, pomáhá imunitnímu systému fungovat efektivněji, snižuje krevní tlak a navrch ještě činí člověka přitažlivějším. I když to asi platí jen bez té tužky v puse.

Často se tvrdí, že Češi jsou mrzouti, a proto se neusmívají. Ono to ale může být i obráceně. Protože se neusmíváme, tak jsme mrzutí.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.