Komenský by měl z Prahy 1 radost

Lidove noviny - - Starostové Píší Noviny -

PRAHA 1 Výměnné pobyty žáků, výuka za pomoci nejmodernějších technologií, ale třeba i výstavy v domácí galerii – to vše a mnohé další se v Praze 1 skrývá za poněkud fádním termínem „podpora vzdělávání“.

Kdybych měl říci, proč je školství v naší městské části tolik hýčkáno, mohl bych si samozřejmě vystačit s obecnými frázemi o nutnosti připravenosti mladé generace na život, o celospolečenském významu a podobně. To vše je pravda, avšak v turisticky zatíženém centru metropole, kde si vážíme každého občana s trvalým pobytem, přistupuje k obecným pravdám i další důvod: pokud si dítě odnáší do dospělosti poznatek, že škola byla prima a že vedle mimoškolních aktivit stálo za to i samotné vyučování v místě jeho bydliště, je mnohdy zaděláno na dalšího patriota.

Do škol proudí velké investice, a to i do moderních technologií. Svého času vzbudily pozornost in- teraktivní tabule ve všech školách zřizovaných městskou částí. Podobně pro žáky nakupujeme moderní vyučovací pomůcky. Tato nadstandardní péče je kontinuální napříč volebními obdobími.

Hitem mezi žáky jsou výměnné pobyty. Tymají v Praze 1 dlouholetou tradici. Jejich rozkvět umožňuje především pestrá a stále se rozvíjející paleta partnerských vztahů s městy a regiony v zahraničí. Možnost výměnných pobytů a spolupráce ve školství je jedním ze základních stavebních kamenů mezinárodních aktivit Prahy 1.

V širší známost již vstoupil unikátní výstavní prostor, jímž je Galerie 1, kterou zřizuje přímo naše městská část, takže není pod komerčním tlakem. Díky tomu v ní mohou vystavovat i mladí umělci z řad žáků našich škol. Každá taková výstava je velkou událostí, která děti motivuje k dalším umělecké tvorbě. A my dospělí jsme poté na naše mladé umělce patřičně hrdí.

V Praze 1 také samozřejmě odměňujeme pedagogy, kteří se dětem obětavě věnují nad rámec běžných povinností. Občasné pohlazení totiž potřebují ve školství všichni, nejen ti malí.

Starosta Prahy 1, TOP 09

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.