Co když se dědici hádají

Lidove noviny - - Seriál Ln -

V případě sporu má v řízení hlavní slovo soudní komisař. Jako odborník posoudí námitky a tvrzení účastníků a rozhodne o tom, čí právo (kterého údajného dědice) je právem nejsilnějším nebo podle které závěti se bude dále v řízení rozhodovat. Dojde-li ke sporu ohledně rozsahu majetku z pozůstalosti, ke spornému majetku se nepřihlíží. Soudní komisař v takovém případě informuje všechny účastníky o tom, komu svědčí dědické právo a jaký rozsah majetku považuje za prokázaný, a poučí ty, jež tvrdí opak, že se svých práv mohou domáhat žalobou podanou k běžnému civilnímu soudu. V písemném usnesení soudní komisař vždy stanoví lhůtu, v níž nesouhlasící účastník musí podat žalobu, pokud chce se svým tvrzením uspět.

Následky podání či nepodání žaloby

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.