Česká centra riskují citlivá data

Propagace vědy, kultury i sportu

Lidove noviny - - Domov - BLAHOSLAV HRUŠKA

PRAHA Ministerstvo zahraničí (MZV) se stále nevzpamatovalo z nedávného hackerského útoku. A experti již druhým měsícem řeší, jak je možné, že si neznámí digitální lupiči pravděpodobně celé dlouhé týdny stahovali data z ministerské sítě, a dostali se tak k neveřejným dokumentům.

O to víc zarážející je přístup, s jakým Česká centra, příspěvková organizace MZV, zadala správu veškerých svých elektronických dokumentů externí firmě. Ta přitom získala nejen přístup k interním dokumentům a jejich archivaci a skartaci, ale také ke sledování, kdo a na jakých úkolech v pražském ústředí „kulturních ambasád“Česka pracuje.

Zakázka v hodnotě 2,3 milionu korun s daní byla vypsána na sklonku loňského roku. A to nebývale narychlo. Tendr byl zveřejněn 14. prosince, za dalších pět pracovních dnů se již otevíraly obálky, dva dny před Štědrým dnem se podepisovala smlouva s vítězem. V případě veřejné zakázky malého rozsahu zákon sice žádnou minimální lhůtu nestanovuje, nařizuje ale, aby byla přiměřená. Pět pracovních dnů na podání nabídky v týdnu před Vánocemi je tak zarážející tempo.

Pochyby vzbuzuje i samotný vítěz, který vzešel z pěti oslovených firem a stal se dodavatelem a správcem softwaru pro oběh dokumentů. Je jím firma Intum Company sídlící se třinácti dalšími společnostmi v oprýskaném činžáku u nádraží Praha-Holešovice.

Ani historie firmy, která dostala klíčovou zakázku od Českých center, není nijak oslnivá. Intum vznikl před dvěma lety. Má dva

Česká centra vznikla roku 1993 jako příspěvková organizace ministerstva zahraničí. Mají za úkol propagovat v zahraničí nejen českou kulturu, ale i vědu a sport.

Operují ve 20 zemích světa. Aktuálně probíhá výběrové řízení na obsazení „kulturních ambasád“v Paříži, Bruselu a Vídni.

Od loňského července stojí v jejich čele Jan Závěšický, původně manažer cestovního ruchu z Jesenicka.

jednatele, každý do podniku vložil po jedné koruně. O žádný dravý start up se ale nejedná. LN oslovily několik expertů, kteří se pohybují v sektoru managementu dat (DMS), žádný ale o Intumu nikdy neslyšel.

Bydliště na úřadě

K důvěryhodnosti společnosti nepřispívá ani fakt, že Pavel Koval, jeden z jednatelů Intumu, má bydliště v sídle Úřadu městské části Praha 13.

Ačkoliv Intum získal pohled do „kuchyně“jedné z pobočných organizací MZV, ve výběrovém řízení po něm Česká centra chtěla především splnění podmínek, které se na jeho odbornost a kompetenci nedotazovaly.

Tendr má sice 17 hustě psaných stran technických specifikací. Ty se týkají ale především programu, který měl výherce koupit a instalovat, nikoliv vytvořit. Zadavatele oproti tomu nezajímaly zkušenosti se zaváděním DMS, předchozí reference ze státní správy a ani to, zda má žadatel pro softwarovou architekturu uzavřené nějaké partnerství s výrobcem počítačových programů. Tím je jeden z největších hráčů na trhu, finsko-americký M-Files.

Ředitel Českých center Jan Závěšický ale na procesu výběru fir- my, která má pod palcem oběh digitálních dokumentů, nevidí nic špatného. „My neděláme žádnou partyzánštinu. Výběru předcházela analýza, která definovala, co přesně potřebujeme. Oslovili jsme vytipované firmy a společnost Intum předložila nejlepší nabídku,“vysvětluje.

A proč si vítěze tendru Česká centra detailněji neprověřila a dala přednost požadavkům na program, který Intum bude jen zavádět? „Detaily jsme nezkoumali, veřejná zakázka proběhla standardně,“dodává. A hájí i spěch, s nímž byla zakázka zadána. „Zákon o spisové službě funguje několik let, tady s tím nikdo nic nedělal,“upozorňuje.

Smlouva o spisové službě není ale jedinou zvláštností v Českých centrech. Tendr na správu dokumentů vzešel z „globální analýzy procesů,“kterou za bezmála 280 000 Kč sepsala firma Ralt. Její report ale vypadá, jako by ani nebyl určen pro Česká centra. Najdeme v něm třeba i zmínku o „efektivním řízení skladových zásobmateriálu a potravin“. Takové doporučení je ale pro činnost organizace, která má propagovat českou kulturu v zahraničí, irelevantní. Ředitel Závěšický analýzu hájí. „My jsme sice malá organizace, máme ale 22 zahraničích poboček. Místo nepoužitelných referátníků potřebujeme efektivní systém, a to včetně účetnictví. Když to řeknu jednoduše, z pravěku se chceme pohnout do budoucnosti. A k tomu nejdřív musíme vědět, co požadovat,“říká.

Ne všichni v ústředí Českých center ovšem Závěšického optimismus sdílí. Jak LN nedávno informovaly, v organizaci panuje dusná atmosféra a ředitel od loňského července, kdy nečekaně v čele „kulturních ambasád“vystřídal diplomata Zdeňka Lyčku, vyměnil téměř celé manažerské patro Českých center.

Velká fluktuace se týká i oddělení veřejných zakázek. To má za poslední půlrok již třetího ředitele.

Interní dokumenty organizace spadající pod ministerstvo zahraničí spravuje narychlo vybraná firma bez historie.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.