Stát se firmou stát nesmí

Lidove noviny - - Názory - Ad LN 20. 3.: Prosperující stát... Milan Březina, Praha

Pan Langhammer píše, že stát musí být řízen jako firma, což prý se „pseudodemokratům“nelíbí. To je omyl. Nelíbí se to demokratům! Stát (demokratický) nikdy nebyl, není a nebude firmou! Právní a demokratický stát spočívá na třech základních pilířích – exekutivním (výkonném), legislativním (zákonodárném) a judikativním (soudním). Tyto tři pilíře se neustále vyvažují (checks and balances) aměly by být na sobě nezávislé. Státní moc vyplývá ze svobodných voleb, ze kterých vzejde parlamentní většina, a z ní většinou vládní koalice, složená z vícero stran. Ani zde nejde o firmu, ale o neustálé vyvažování zájmů a hledání kompromisů.

Firma má zpravidla pilíř jeden – exekutivní. Legislativní pilíř (vytváření vnitrofiremních pravidel) a judikativní (rozhodování sporů uvnitř firmy) tento exekutivní pilíř automaticky absorbuje. Firma tudíž není demokratickým a právním tělesem, ale diktaturou s některými demokratickými prvky (třeba většinovým hlasováním ve správní radě).

Poslední slovo má však majitel firmy, který může jakékoliv demokratické rozhodnutí vetovat! Naše zem se „firmou“stát nesmí. Kdyby se jí stala, pak bude i totalitní diktaturou. Dopisy jsou redakčně kráceny

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.