4.

Lidove noviny - - Přijímačky Na Sš -

Rozhodněte, zda jsou následující tvrzení pravdivá, nebo ne: a) Obsah šedých ploch je shodný. ANO NE b) Obsah jedné šedé plochy je 20 cm2. ANO NE c) Obvod celého obrazce je 48 cm. ANO NE d) Délky stran bílého obdélníku jsou 2 cm a 6 cm. ANO NE

Na konferenci přednáší každý řečník 20 minut. Dohromady trvá konference 4 hodiny a zatím bylo přednášeno 2 hodiny a 40 minut. Vypočítejte, kolik řečníků ještě přijde na řadu.

4.

Součet tří čísel je 245. První je 63 a rozdíl zbylých dvou je 40. Které číslo z nabídky je dvojnásobkem menšího ze zbylých čísel? A) 138 B) 140 C) 142 D) 144 E) jiné číslo

5.

Najděte největší násobek čísla 24 menší než 1000.

6.

Od čísla, které má 5 tisíců, 7 stovek, žádné desítky a 3 jed-

7.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.