Není řešení

Lidove noviny - - Relax Zahrady -

do tzv. letní dormance. Bohužel stejná četnost a výška sečení v průběhu celého roku je u nás velmi běžná. Pracovníci starající se o trávníky nejsou schopni se těmto změnám v potřebách trávníku přizpůsobit, a proto trávníky v létě nebývají zelené, i když by mohly být. Při teplotách nad 25 °C by se trávníky vůbec neměly sekat, a pokud přerostou, odstraňujeme max. třetinu listové plochy.“

Jedním z nejpoutavějších témat jsou samozřejmě louky a „druhově pestré porosty“. Jejich obhospodaření v mnohém navazuje na tradiční zvyklosti. „Louku je potřeba posekat na přelomu května a června, jako se to dělalo dříve při získávání píce. Při opožděné seči porost degraduje, nižší nebo konkurenčně slabší druhy – často krásně kvetoucí – nemají šanci prosadit se. Druhá seč probíhá obvykle v průběhu září. Při snaze o podpoření druhové pestrosti porostu je nepřijatelné mulčování, zelenou hmotu je třeba odvézt. Pro technologii sečení květnatých luk nejsou často bohužel zahradnické firmy a městské služby dobře vybaveny potřebnou mechanizací, aby mohly výše uvedená pravidla dodržovat,“dodává Straková.

Připravil Ondřej Fous, zahradník

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.