Když Germáni válčili o Čechy

Právě uplynulo 2000 let od nejstarší známé bitvy českých dějin

Lidove noviny - - Front Page - MARTIN RYCHLÍK

PRAHA Roku 17 po Kristu se střetla Marobudova a Arminiova vojska. Přestože se tato zapomenutá bitva patrně odehrála mimo území Boiohaema, tedy Čech, s českým prostorem úzce souvisí. Před 2000 roky, možná na den přesně dnes, proti sobě neznámo kde (jedna teorie říká v Sasku, jiné lokalizují bitvu na jiná místa v Němec- ku) stanula vojska markomanského „krále“Marobuda, jenž sídlil na dnešním českém území, a cheruského „knížete“Arminia.

„Neutkali se nikdy jindy s větším napětím ani s pochybnějším výsledkem, neboť na obou stranách bylo poraženo pravé křídlo. A čekala se nová bitva. Marobud však přeložil tábor na návrší. To bylo důkazem jeho porážky. A když byl přebíháním vojska znenáhla oslaben, ustoupil do území Markomanů,“píše Tacitus ve svých Letopisech o první zaznamenané bitvě, jež se týká současného území Čech.

„Je to nejstarší bitva našich dějin datovaná s přesností na rok. Ale dost se na ni zapomíná; nejstarší bitvy se spojují až se sv. Václavem, 10. stoletím a podobně. Nevíme, kdy to bylo přesně, ale dle tehdejších zvyklostí bylo pro armády nejvýhodnější bojovat po sklizni, kdy si vozily zásoby obilí. Předpokládáme proto, že ke střetu došlo na podzim roku 17, asi mezi srpnem a říjnem. Rozhodně to nebylo v zimě ani předjaří,“řekl LN Vladimír Salač z pražského Archeologického ústavu Akademie věd ČR.

Jednalo se o opravdovou bitvu, žádnou potyčku divochů. Zřejmě se jí zúčastnily tisíce, spíše i několik desítek tisíc válečníků.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.