Hladový Bizon v Americe

Lidove noviny - - Orientace Výběr - MARCEL KABÁT

Dokument Pavla Jurdy Jmenuji se Hladový Bizon líčí nevšední cestu nevidomého Moravana za indiánským medicinmanem. Je to film o silné vůli a naději, ale také o konfrontaci národních mentalit a střetu představ s realitou.

Hladový Bizon je jméno, které si Jan Pavlíček vybral díky své zálibě v literatuře o amerických indiánech. Od narození nevidí, a navíc se mu zhoršuje sluch – to je důvod, proč nyní vyráží do Ameriky, aby na vlastní kůži zažil, co znal dosud jen zprostředkovaně. „Bizon znal knihu Alexandra Stipsitse a Václava Cílka Krása je rozmanitost plazů, kde se píše mimo jiné

Není divu, že Američané hledí na moravské návštěvníky poněkud vyjeveně, a divákovi možná tu a tam vytane na mysli vzpomínka na Sachu Barona Cohena a Borata

Z Moravy až na konec světa.

můžeme a nemusíme věřit, ale v každém případě nás tato scénka dobře připraví na to, co můžeme od těchto nebojácných a bezelstných cestovatelů v NovémMexiku čekat.

S minimem jazykové výbavy, zato s velkým očekáváním se Hladový Bizon a jeho žena pouštějí do poznávání americ- ké reality. Jan se neúnavně drží svých romantických představ, které často tak docela nekorespondují se skutečností, a Zuzana dodává praktické postřehy typu „ta indiánka mi připomíná Marušku Kosmákovou“. Není divu, že Američané (včetně medicinmana Blackhorse) hledí na moravské návštěvníky poněkud vyjeveně, a divá- kovimožná tu a tam vytane na mysli vzpomínka na Sachu Barona Cohena a jeho Borata, na něhož byla také Amerika krátká.

Dodejme, že na vybraných projekcích doprovodí promítání tzv. audiopopis, který nevidomým zprostředkovává informace o dění na plátně. Některá kina se prý chystají dokonce na experiment, kdy pustí pouze zvukovou stopu a diváci budou moci po filmu diskutovat s hlavním hrdinou o tom, jaké to bylo. Případně následně porovnají zvukový zážitek se zhlédnutím filmu.

Jmenuji se Hladový Bizon, režie Pavel Jurda, premiéra 5. 10.

Jan Pavlíček alias Hladový Bizon v Novém Mexiku. FOTO ROMAN FRANC

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.