Dům je socha s dveřmi

Lidove noviny - - Ekonomika -

Věta, že „dům je socha s dveřmi“, je pravdivá víc, než se zdá. Nejlepší architekti vždy usilovali o to, aby budova byla zdravá biologicky i esteticky. Neboť prostředí, v němž žijeme, nás ovlivňuje.

Tohle vše si člověk nemůže neuvědomit na jednom z nejstrašnějších míst této planety, v Birkenau (Březince). Ale ještě ne v Auschwitzu (Osvětimi), kde v základech ještě lze nalézt stopy lidství, architekti ještě měli na mysli užití pro armádu.

Birkenau je jiný příběh. Zkuste vymyslet dům, jak jej vymýšlejí architekti, ale vše s opačným znaménkem, aby vše bylo pro člověka co nejhorší. Bez soukromí, toalety z jedné dlouhé betonové desky s vyřezanými otvory, baráky ve kterých je

OČIMA ODBORNÍKA

horko v létě a mráz v zimě, v monotónních řadách, snad až schválně bez jakékoli estetiky. Zlo v čisté podobě, zlo bez emocí, zlo bez přívlastků, budovy, které měly zničit nejen zdravé tělo člověka, nýbrž zabít i jeho duši. Při současné návštěvě je již těžko představitelné, kolik lidí a jak zde žilo, těžko si představit zabíjení těl, denní provoz máme doložen jen ze svědectví přeživších – architektura však zůstala. Likvidaci duše je možno i dnes zažít v přímém přenosu, Birkenau je školou architektury a návštěva by měla být povinná nejen pro naše studenty medicíny, nýbrž i pro studenty uměleckých oborů, s úmyslem zahlédnout, co se taky může za temnotu skrývat na opačné straně tak vznešených povolání, jakými jsou lékařství nebo architektura. Tísnivý pocit z dnešního Birkenau je umocněn tím, že k zbudování potřebujete jen zelenou louku, dřevo na baráky, beton na krematoria. Nic víc.

Důsledkem komentované prohlídky – mimo jiné – je palčivý hlad po kráse, hlad po umění, po normálním domě, či jak to říct.

Dům je socha s dveřmi, ovlivňuje nás více, než se zdá. Naše civilizace, soustředěná na data, čísla a měřitelno, si, věřím, dobře poradí s plísněmi i obsahem oxidu uhličitého v domech. Jedním z jejích největších omylů ovšem je víra, že existuje jen to, co je změřitelné, a že vše ve světě lze vyjádřit exaktní řečí matematických rovnic. Sochaři a architekti, zdá se mi, jsou jedním z mála protestních hlasů.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.