Podnikání díky moudrosti leninské politiky

Lidove noviny - - Seriál Ln -

Vysvětlit obrat od válečného komunismu ke zcela protikladné nové ekonomické politice (NEP) tak, aby z toho Lenin a bolševické vedení i tak vyšli jako neomylní a na správné straně historie, představuje jeden z vrcholů slovní ekvilibristiky komunistických Stručných dějin VKS(b). Návrat k racionální ekonomické politice byl jednoduše vysvětlen jako odraz „moudrosti a prozíravosti leninské politiky“. Lenin připustil, že bude nutné povolit soukromý obchod a umožnit malým průmyslníkům, aby podnikali a prodávali. Krkolomně konstruoval, že uvolnění obchodu povede k rozmachu zemědělství, obnově státního průmyslu a následně „vytlačování soukromého kapitálu“. Po této „regeneraci“již nebude problém znovu přejít k „energickému útoku“proti pozůstatkům kapitalismu. Válečný komunismus, který zdevastoval ruskou vesnici, byl vysvětlován jako v podstatě úspěch – a to až tak velký, že se při něm strana „dostala příliš daleko kupředu“a hrozilo jí, že se „odtrhne od své základny“. Stalinská interpretace záměrně používá otevřeně vojenský jazyk: Lenin ustupuje blíže ke svému týlu, od přímého útoku přechází k delšímu obléhání pevnosti, aby mohl, po nahromadění sil, znovu zahájit ofenzivu.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.