Klid na život

Lidove noviny - - Front Page - MARTIN ZVĚŘINA

Lidé se přemnožili, mají spoustu volného času a ten tráví hojně v přírodě, proto se budou muset regulovat. A případná omezení vstupu na pár lokalit kvůli jelenům a muflonům jsou jen začátek. Je otázka pouze několika let, než se objeví omezení a další zákazy. Dnes drancují naše hory třeba vlekaři, kteří při umělém zasněžování prolévají půdu chemií a zároveň svou spotřebou narušují vodní režim hor, existují též například lokality naprosto neúnosně přetížené turisty. Příkladů škodlivosti naší rekreace v přírodě lze nalézt spousty.

Než začneme vykřikovat hesla o omezování svobod, položme si otázku, zda stojíme o to, aby příroda přežila naši generaci alespoň v takové podobě, jakou má dnes. Nebo chceme svým potomkům zanechat pustinu v podobě zemědělsky exploatované krajiny, v níž zbudou jen lunaparky se zookoutky v místech bývalých přírodních krás? Jiná cesta než sebeomezení nás lidí není. Nechceme-li přírodu zničit, musíme ji dopřát klid na život. S prostředím ničíme i sebe.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.