Velký pátek ve Vatikánu.

Lidove noviny - - Front Page - ROZHOVOR TÝDNE

PRAHA Jaké je poselství letošních Velikonoc – i s ohledem na to, co se děje ve společnosti a politice? Na otázku LN odpověděl katolický kněz a filozof Tomáš Halík slovy: „Jako každé Velikonoce: není kámen tak těžký, aby jednoho rána nemohl být odvalen. Není hrob tak temný, aby do něho nemohlo zas vstoupit světlo.“

Nejvýznamnější křesťanské svátky jsou pohnutkou zamyslet se hlouběji i nad rolí náboženství v současném světě. Halík se domnívá, že i křesťanství a církev čekají velké změny.

„Papež František podobně jako Ježíš přinesl rozdělení a já se obávám, že tyto rozdíly mezi křesťany jsou už nepřeklenutelné. Jde o rozdíl mezi dvěma typy náboženství,“říká duchovní.

Jedno je podle Halíka příznačné vnějškovou religiozitou, která používá náboženství jako nástroj například k posvěcení určité poli- tické ideologie či k obhajobě etnické identity. To druhé je pak niternou vírou, která sama představuje cíl a smysl.

„Pak je tu ale ještě třetí typ víry,“říká Tomáš Halík, „mně nejbližší. Víra jako cesta, jako hledání, jako odvaha vstoupit do oblaku tajemství a vydržet v pokorné naději mnohé otevřené otázky.“oko

s Tomášem Halíkem čtěte na straně 11

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.