19.

Lidove noviny - - Přijímačky Na Sš -

1. Určete číslo 400krát větší, než je podíl čísel 560 a 80.

2. Doplňte místo otazníku takové číslo, aby platila rovnost: a) 13 + 10 · 5 = 13 + 10 + (5 · ?) b) (70 – 24) : 2 + ? = 70 – 24 : 2

3. Dělte se zbytkem: a) 8 459 : 5 = _____, zbytek ____ b) 620 : ___ = 38, zbytek ____

4. O kolik je největší čtyřciferné číslo větší než nejmenší dvojciferné číslo?

5. Délku 44 700 mm převeďte na centimetry a výsledek zaokrouhlete na tisíce centimetrů.

6. Motorová loď pluje stálou rychlostí 32 km/h a vzdálenost mezi dvěma přístavy překoná za 45 minut. Z prvního přístavu vyplouvá o půl desáté ráno. V druhém přístavu 50 minut tankuje palivo a vydává se na zpáteční cestu. 6.1 Vypočtěte, jak daleko jsou od sebe přístavy vzdáleny. 6.2 Vypočtěte, v kolik hodin se loď vrátí zpět do prvního přístavu.

7. Na divadelní představení se prodávaly dětské vstupenky po 25 Kč a vstupenky pro dospělé po 50 Kč. Celkem se prodalo 168 vstupenek. Vstupenek pro děti se prodalo o 12 kusů více než vstupenek pro dospělé. 7.1 Vypočtěte, kolik se prodalo dětských vstupenek. 7.2 Vypočtěte celkovou tržbu za prodané vstupenky. 7.3 Rozhodněte, zda se utrží více za vstupenky dětské, nebo pro dospělé, a určete jejich rozdíl.

8. Jsou dána čísla 2, 4, 5, 10, 12, 14, 24, 27, 54, ?. 8.1 Určete číslo, které musíme vyškrtnout, aby čísla tvořila začátek logické řady. 8.2 Doplňte číslo místo znaku ?. 10.1 Sestrojte přímku p. 10.2 Sestrojte chybějící vrcholy B, C obdélníku ABCD a obdélník narýsujte. 10.3 Sestrojte rovnostranný trojúhelník DCE.

11. Rozhodněte o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nepravdivé (NE). 11.1 Tři kilometry je možné rozdělit na 5 stejných úseků o délce 600 m. ANO NE 11.2 Polovina z půl kilogramu je 25 g. ANO NE 11.3 Tři obdélníky o stranách 70 mm a 50 mm mají dohromady obsah 105 cm2. ANO NE

12. Jirka trénoval střelbu na branku. Z prvních 14 pokusů se trefil 6krát. Ve všech dalších pokusech mířil nepřesně ve 3 případech. Celkově tak dosáhl přesně poloviční úspěšnosti. Kolikrát Jirka vystřelil na branku? A) 17krát B) 20krát C) 22krát D) 23krát

13. (Viz obrázek vlevo.) Jsou dány dvě různoběžné přímky p, q a bod A, který leží mimo ně. Sestrojte trojúhelník ABC tak, aby platilo: – bod A ABC, – strana AB k přímce q, – strana BC leží na přímce q, – strana AC leží na rovnoběžce s přímkou p. je vrchol trojúhelníku leží na kolmici

14. Žáci třídy 1. A siměli vyzvednout čip na obědy do školní jídelny. První den si čip vyzvedla dětí a během prvních dvou dnů byla předána všech čipů. Po třech dnech čip chyběl už jen dětí. Čtvrtý den si čip nevyzvedl nikdo, a tak nakonec zbyly 4 nevyzvednuté čipy. Rozhodněte o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nepravdivé (NE). 14.1 První den si čip vyzvedlo 7 dětí. ANO NE 14.2 Druhý den si pro čip přišlo více dětí než první den. ANO NE 14.3 Třetí den si čip vyzvedlo celkem 10 dětí. ANO NE 14.4 První třídu navštěvuje přesně 26 dětí. ANO NE

15. Na obrázku je plán ulic a jsou vyznačena 3místa. Poštovní doručovatelka vyšla z pošty P. Nejdří- ve měla doručit doporučený dopis panu Tománkovi do ulice vmístě T, potom balíček paní Kučerové do ulice v místě K a vrátit se zpět na poštu P. Ulice jsou navzájem kolmé a doručovatelka nechtěla jít po žádném úseku dvakrát. Kolik měla doručovatelka možností? A) 4 možnosti B) 5 možností

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.