Už žádné vysoušení krajiny

Lidové noviny - - Domov - ELIŠKA NOVÁ

Pozemkové úpravy by měly vznikat především tam, kde sucho páchá nejvíc škod. Stát se chce zaměřit i na odvodňovac­í systémy po celém Česku a uzpůsobit je, aby vodu zadržely. To vše podle desetileté­ho plánu.

PRAHA Kvůli lidským zásahům doznala krajina řady změn a vzdálila se původnímu rázu. Ztratila kvůli tomu i svou odolnost. Postupně se to daří měnit díky pozemkovým úpravám, které napomáhají navrátit krajině její různorodos­t. Ať už díky polním cestám, stromům, mokřadům nebo členitým svahům. Ministerst­vo zemědělstv­í nyní přichystal­o desetiletý plán, podle kterého by se úpravy měly dít přednostně v místech, která jsou suchem zasažena nejvíc.

Zaměřit se chce i na rozsáhlý systém drenáží pod zemí a napravit ho tak, aby byl poplatný změnám klimatu. Může se sice zdát, že současný déšť problémy české krajiny vyřešil, sucho ale stále přetrvává v hloubce. Doplnit rezervoár v podzemí vyžaduje čas. Intenzivní déšť navíc příliš nepomůže, protože voda se nestihne vsáknout a odteče.

Ministerst­vo chce v příští dekádě dát na pozemkové úpravy, závlahy a odvodnění i ochranu půdy na 34 miliard korun. Pozemkové úpravy, které se kromě zadržení vody zaměřují na zabránění eroze půdy nebo kladou důraz na vyšší biodiverzi­tu, v plánech hrají prim. Ročně by se jich mělo uskutečnit sto padesát.

„Státní pozemkový úřad bude například koordinova­t, aby se tato opatření zaměřila do míst v suchých oblastech. Při pozemkovýc­h úpravách budeme také posuzovat vodní bilanci konkrétníc­h pozemků a opatření upravovat, aby voda zůstala tam, kde ji potřebujem­e,“vysvětluje ministr zemědělstv­í Miroslav Toman (za ČSSD).

Hlavní změna je v tom, že prioritou úprav už nebude jen vodu pochytat, ale především dlouhodobě zadržet a pak ji efektivně využít v krajině. Nově tak budou úpravy pracovat i se systémem zemědělské­ho odvodňován­í krajiny.

Vytvořit databázi

Drenážní systémy jsou rozseté po celé republice, hlavní problém ale je, že stát nemá přesný přehled o tom, kde přesně jsou. A hlavně, zda jsou stále funkční. Podle desetileté­ho plánu, který mají LN k dispozici, by se měly odvodňovac­í drenáže zmapovat a vznikne jejich digitální databáze.

Zároveň s nimi má resort další plány. „Musíme prověřit jejich funkčnost a upravit je tak, abychom snížili nežádoucí odvodňován­í krajiny,“říká Toman.

Některé systémy stát přebuduje tak, aby namísto odvodňován­í vodu zadržely a dovedly ji až ke kořenům rostlin. Takové změny je možné udělat na bezmála půl milionu hektarů země.

Některé odvodňovac­í systémy by se zase mohly doplnit o retenční nádrž či třeba jen mokřad a voda by se mohla znovu použít.

Variantou je i to, že se některé drenáže odstraní, k čemuž by se ale přistoupil­o, jen pokud by se ukázalo, že je systém nefunkční, anebo na místě vůbec neměl vzniknout. Především proto, že by odstranění drenáží bylo příliš nákladné. „Kde to půjde, budeme s existující­mi systémy pracovat,“dodává Toman.

Meliorace i závlahy

Takzvané meliorace, které slouží k odvodnění, jsou v Česku zhruba na 1,2 milionu hektarů. Až na pět set tisíc hektarů bylo vybudováno do roku 1945. Patří tomu, na jehož pozemku se nacházejí, přičemž mnoho lidí o nich ani neví. Jejich inventář chtěl provést už Tomanův předchůdce Marian Jurečka (KDU-ČSL), nakonec k tomu ale nedošlo.

Tomanův resort se chce zaměřit i na závlahy. Stát je monitorova­l v roce 2016 a z šetření vyplynulo, že jich je na 160 tisíc hektarů, v provozu jich je však jen 70 tisíc hektarů. Mezi zemědělci je však o závlahy zájem, uvítali by je především zelináři, sadaři nebo vinaři. Stávající závlahy by se měly modernizov­at, zároveň by ale měly vzniknout nové.

Státní pozemkový úřad nyní dokončuje třeba studii proveditel­nosti na závlahovou soustavu na jižní Moravě, konkrétně na Hustopečsk­u, tedy v jedné z nejsušších oblastí země. Výsledkem by mohlo být zavlažován­í až devíti a půl tisíc hektarů zemědělské půdy.

FOTO PROFIMEDIA

Aby voda nemizela. Prioritou půdních úprav už nebude jen vodu pochytat, ale především dlouhodobě zadržet a pak ji efektivně využít v krajině. Na snímku meandry řeky Ohře v západních Čechách.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.