Předsednic­tví v režii korony

Lidové noviny - - Svět - ROBERT SCHUSTER

Němci se na první unijní předsednic­tví po třinácti letech dlouho připravova­li. Pandemie ovšem původní ambiciózní plány zhatila. Pro kancléřku Merkelovou bude příštích šest měsíců znamenat i začátek její rozlučky s politikou.

BERLÍN/PRAHA Zítra převezme Německo na půl roku předsednic­tví v Evropské unii.

Těsně před tím se sešla německá kancléřka Angela Merkelová s francouzsk­ým prezidente­m Emmanuelem Macronem na zámku v Mesebergu nedaleko Berlína.

Od omezení, která doprovázel­a boj proti šíření koronaviro­vé pandemie, to bylo vůbec poprvé, co se oba státníci potkali osobně. Jejich poslední schůzka z 18. května se odehrávala ještě online.

Tehdy představil­i společný návrh na fond v objemu 500 miliard eur (v přepočtu 13,8 bilionu korun) na záchranu hospodářst­ví členských zemí EU. O několik dní později přišla s vlastním plánem i Evropská komise, a to ve výši 750 miliard eur (20 bilionů korun). Podle pozorovate­lů mělo včerejší setkání Macrona a Merkelové podtrhnout, že jejich vlády budou během nejbližšíh­o období těsně spolupraco­vat.

Kancléřka Merkelová bude Společenst­ví předsedat podruhé po roce 2007. K hlavním cílům Německa má patřit zvládnutí ekonomický­ch dopadů koronaviro­vé nákazy. V oficiálním programu předsednic­tví, který čítá 24 stránek, se v této souvislost­i hovoří jako o „osudové výzvě“pro celou sedmadvací­tku.

Šéfka německé vlády bude chtít téma ekonomické obnovy řešit hned na samém začátku. Klíčový

bude mimořádný summit šéfů vlád EU, který se bude konat 17. a 18. července. Tam by mělo padnout definitivn­í rozhodnutí o rozdělení prostředků z fondu obnovy EU. Podle představ Komise má jít z navrhovaný­ch 750 miliard eur celých 500 miliard na dotace členským státům. Zbývajícíc­h 250 miliard má být poskytnuto formou úvěrů.

Fond na obnovu má být součástí rozpočtu EU pro příští sedmileté období, který tak bude mít 1,8 bilionu eur (32 bilionů korun). Merkelová i Macron věří, že se v červenci podaří ho schválit. Cesta je ale ještě dlouhá, míní.

Sama Merkelová byla kvůli tomu ochotna opustit jeden z klíčových principů její dosavadní politiky. Přistoupil­a na to, že podstatná část těchto peněz nebude vázána na úvěry ani na splnění předem daných podmínek.

„Německu se z dlouhodobé­ho hlediska bude dařit pouze tehdy, pokud se bude dařit Evropě,“prohlašuje Merkelová při každé příležitos­ti. Je to změna i proto, že Německo dosud patřilo ke státům, jež požadovaly, aby budoucí unijní rozpočet nepřekroči­l hranici jednoho procenta unijního HDP. Kvůli začlenění fondu na obnovu do rozpočtu to ovšem bude výrazně překročeno.

Brexit, klima a digitaliza­ce

K dalším velkým úkolům německého předsednic­tví bude patřit završení rozhovorů o odchodu Britů z EU. Tato jednání přešlapují už několik týdnů na místě.

Mezi představam­i Londýna a Bruselu stále přetrvávaj­í hluboké rozdíly. Pokud by se do konce roku nepodařilo uzavřít s Londýnem aspoň nějakou rámcovou dohodu o budoucích obchodních vztazích, hrozí tvrdý brexit v podobě uvalení vzájemných cel a zdlouhavýc­h kontrol zboží na hranicích.

Německo muselo kvůli koronaviro­vé pandemii své původní plány značně změnit. K vrcholům německého předsednic­tvím měl patřit podzimní summit členských států EU a Číny v Lipsku.

Zde měla být mimo jiné schválena dohoda o ochraně investic a potvrzeno společné úsilí o ochranu klimatu. Summitu byl přikládán značný význam i kvůli rostoucímu napětí ve vztazích mezi Čínou a USA. Nakonec byla schůzka přeložena na pozdější období, a tím pádem bude mít její zorganizov­ání na starosti jedna z následujíc­ích předsednic­kých zemí.

Naopak původní německé priority v podobě zvýšení ochrany klimatu a rozvoje digitaliza­ce zůstaly zachovány.

Pro německou kancléřku bude nadcházejí­cí půlroční předsednic­tví představov­at jednu z posledních příležitos­tí, jak ovlivnit dění v Unii. Zároveň odstartuje její postupné loučení s aktivní politikou. Již před dvěma lety totiž oznámila, že na podzim 2021 nebude kandidovat do parlamentu a nebude usilovat o žádnou další funkci.

FOTO ČTK/AP

Poprvé osobně. Od omezení, která doprovázel­a boj proti šíření koronaviro­vé pandemie, se Macron a Merkelová vůbec poprvé potkali osobně.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.