Slovíčka

Naučte se gramatiku podle textu

Lidové noviny - - Léto Ln -

French President Emmanuel Macron marked the 80th anniversar­y of General de Gaulle’s call for resistance to the Nazi occupation of France during World War Two. Decca Records, which worked with Vera Lynn since her earliest releases, paid tribute to its “brightest and most enduring star”.

Lynn was born Vera Welch on March 20, 1917, the daughter of a plumber in London’s East End, and was singing in working men’s clubs at the age of seven. She began radio broadcasts and singing with bands in the late 1930s. But it was her wartime songs that won her fame and led to British tanks trundling into battle with “Vera” painted on their sides and more than 1,000 written offers of marriage from servicemen. In 1941, she began a weekly radio broadcast from London called “Sincerely Yours” in which she relayed messages from British troops serving in all war theatres to their loved ones.

She also toured Burma in 1944 and was later presented with the Burma Star medal. Ironically, Lynn’s biggest hit had a German title and came after the war. “Auf

Wiederseh’n Sweetheart”, backed by a soldiers’ chorus, sold more than 12 million copies worldwide and made Lynn the first British performer to top the U.S. hit parade.

In 1975 - amid a chorus of press disapprova­l that it had taken so long - Lynn was given the title of Dame of the British Empire. Always modest about her contributi­on to Britain’s wartime effort, she told an interviewe­r in 1984: ”Everyone pulled together and tried to live their lives as normally as possible.”

V dnešním textu se objevilo několik příkladů superlativ­u, např. „… paid tribute to its brightest and most enduring star”. („… vzdali poctu své nejjasnějš­í a nejstálejš­í hvězdě.“). Superlativ použijeme k porovnání více než dvou věcí.

Tvoříme jej pomocí koncovky -est

u kratších přídavných jmen (richest) a přidáním výrazu most před delší přídavná jména (most expensive).

Platí, že před superlativ­y použijeme buď určitý člen nebo přivlastňo­vací zájmeno, nikdy forces vojenské složky

strike a chord uhodit na správnou strunu

mark připomenou­t si

urge naléhat, nabádat

resolve odhodlanos­t

lockdown stav nucené izolace

statement prohlášení

entrance uchvátit, okouzlit

uplift povznést, povzbudit

call for výzva k

pay tribute vzdát poctu, hold

enduring stálý, trvalý

plumber instalatér

broadcast vysílání, relace

fame sláva, věhlas

trundle valit se

serviceman voják, příslušník armády

relay předat, tlumočit

troop vojenský oddíl, jednotka

war theatre bojiště

back doprovodit, podpořit

disapprova­l nesouhlas

modest skromný

contributi­on přínos, přispění

pull together držet pospolu společně. (The best friend always helps. This is his best friend.).

Přeložte:

Byla to moje nejhorší zkušenost. Toto je to nejhorší možné řešení. Který z nich je nejstarší syn?

Kde žije tvá nejmladší dcera?

FOTO REUTERS

Dame Vera Lynn receives the applause from the audience during a concert in Hyde Park in London, Great Britain 1995.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.