Lidové noviny : 2020-06-30

Ekonomika : 10 : 10

Ekonomika

EKONOMIKA 10 LIDOVÉ NOVINY Úterý 30. června 2020 ● Dokončení ze strany 1 Předběžný zájem o státem dotované vouchery na lázeňské pobyty je podle Eduarda Bláhy, prezidenta Svazu léčebných lázní ČR, obrovský. „Poptávka po voucherech je enormní. Rezervační oddělení lázní jsou bombardová­na dnes a denně. Zaměstnanc­i jsou frustrovan­í, protože nevědí, co odpovídat. Informace se neustále mění. V tuto chvíli ale neumíme říct, kolik z toho se přetaví v reálnou objednávku,“řekl LN Bláha. Seznam lázní je jen předběžný Zároveň Bláha upřesnil, že seznam poskytovat­elů lázeňské péče na webu ministerst­va zdravotnic­tví je pouze předběžný. „To jsou zařízení, která ministerst­vo pro místní rozvoj oslovilo, jestli se do systému voucheru přihlásí. Pokud budou souhlasit, uzavřou smlouvu s ministerst­vem a budou na konečném seznamu. Ten bude zveřejněn na webech, ze kterých si lze stáhnout voucher,“vysvětlil Bláha. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) přitom minulý týden řekla LN, že si ze seznamu mohou klienti vybírat konkrétní ubytování. To však neplatí. Prezident svazu léčebných lázní naopak souhlasí s tím, že ministerst­vo z programu vypustilo děti a mladistvé. O vouchery totiž mohou žádat pouze dospělé osoby, které platí zdravotní pojištění. „Děti nemohou absolvovat masáž nebo něco podobného, proto mip, čtk

© PressReader. All rights reserved.