Je tu advent i chanuka

Doba čekání na vánoční svátky.

Metro Czech Republic (Bohemia) - - Víkend -

Advent začíná první adventní nedělí, která letos připadá na 1. prosince, končí se západem slunce na Štědrý den. Samotné slovo advent pochází z latinského adventus a znamená příchod neboli narození Ježíše Krista, které připadá na Vánoce.

Datum první adventní neděle je pohyblivé. Je to proto, že poslední adventní neděle připadá vždy na neděli před 25. prosincem, který je hlavním vánoční svátkem, a protože 25. prosinec je každý rok v jiném dni v týdnu, tak i první adventní neděle má každý rok jiné datum. Někdy se také stává, že poslední adventní neděle může připadnout na Štědrý den. V tako- vém výjimečném roce trvá advent jen tři týdny, i když má čtyři adventní neděle. V současnosti se adventní neděle označují jako železná, bronzová, stříbrná a zlatá. Toto označení je čistě komerční a nemá nic společného s křesťanskou tradicí.

Křesťanské Vánoce nejsou jediným velkým svátkem připadajícím na prosinec. Židé po celém světě od konce listopadu do konce prosince slaví chanuku, známou také jako Svátek světel. Má připomínat zázrak při opětovném vysvěcení druhého jeruzalémského Chrámu.

Hlavní tradicí je rozsvěcování světel na zvláštním svícnu nazývaném chanukija, kdy je každý večer postupně zapáleno o jednu svíci víc, až poslední večer svátku hoří všechny. Takový svícen je možné vidět už tradičně i třeba v Praze na náměstí Jana Palacha.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.