Plynový kotel si nechejte zkontrolovat odborníkem

Četnost kontrol nezáleží ani tak na stáří spotřebiče, jako spíše na prostředí, ve kterém je provozován.

Metro Czech Republic (Praha) - - Energie - ROMANA BARBOŘÍKOVÁ romana.barborikova@metro.cz

Máte v domácnosti plynový kotel či karmu? Pak byste neměli zapomínat na jejich pravidelnou údržbu. Jednak tím zvýšíte dobu životnosti, ale hlavně ochráníte své zdraví, případně i život.

Nejvíc nebezpečná z hlediska otrav jsou zařízení, u kterých je odvod spalin prakticky stále propojen s prostorem, v němž je spotřebič umístěn.

„Právě tato zařízení vyžadují pravidelný servis, který je, a to podotýkám, prováděn servisním technikem, odborníkem na daný spotřebič,“upozorňuje Jiří Buchta z Čes- kého sdružení pro technická zařízení.

„Samozřejmou povinností servisního nebo revizního technika plynových zařízení je ověření správné funkce spotřebiče včetně ověření spolehlivého odtahu spalin,“dodává Buchta.

A jak časté by měly být kontroly? To záleží jednak na celkové době provozu, ale hlavně na prašnosti prostředí, ve kterém máte kotel či karmu umístěné.

„Za běžných podmínek je postačující doba pro servisní kontrolu plynových spotřebičů jedenkrát za rok, v prašnějším prostředí a ve velmi vysokém provozním nasazení doporučuji kontrolu dvakrát ročně,“radí Buchta.

PRO F IME DIA.C Z

Do opravy kotle se nepouštějte sami.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.