VELKÝ TEST ČEŠTINY

Kurz pravopisu zdarma,

MF DNES - - FRONT PAGE -

1. Ve které z následujících vět je pravopisná chyba?

A) Hlavním motivem obrazu byl pes honicí zajíce.

B) Informaci vám podá řídící pracovník.

C) Vyčerpávala ho jeho řídicí funkce.

D) K uhašení požáru použil hasicí

přístroj.

2. Který z uvedených tvarů je správně vytvořen?

A) Jablonné – jablonecký

B) Štramberk – štramberkský

C) Brandýs - brandýsský

D) Žampach – žampašský

3. Rozhodněte o každé z možností, zda je napsána pravopisně správně (A), či nikoli (N).

A) Staré Hrady – starohradecký

B) Dolní Věstonice – dolnověstonický

C) Ústí nad Labem – ústeckolabský

D) Horšovský Týn – horšovskotýnský

4. Která z následujících možností je chybná?

A) milétský filosof

B) vilniuské chrámy

C) maltézské obyvatelstvo

D) konžský spisovatel

5. Rozhodněte o každé z možností, zda je napsána pravopisně správně (A), či nikoli (N).

A) Text byl plný myšlenek, jenž nás oslovily.

B) To jsou ti muži, již se stali záchranou města.

C) V závěru se objevuje opět hlavní hrdina, jejž jsme opustili v desáté kapitole.

D) Oceněni byli Karel a Marek, jenž jediní neutekli a pomohli.

6. Rozhodněte o každé z možností, zda je napsána pravopisně správně (A), či nikoli (N).

A) Beze mě nezačínejte.

B) O mě se nestarejte.

C) Jako kdyby ten film byl o mě.

D) Oslovil mně jeho zástupce.

7. Která z následujících vět obsahuje chybu?

A) Vzal sebou i Lídu.

B) Dal mi svou sbírku známek.

C) Viděl ji včera večer.

D) Pomáhal jí od dětství.

8. Která z následujících vět není napsána v souladu s Pravidly českého pravopisu?

A) Rudolf II. sídlil po většinu své vlády v Praze.

B) Odpověď najdete na straně 129. ve vaší čítance.

C) Přinesl mi 5. díl slovníku.

D) Pietního aktu se zúčastnilo 153

obyvatel obce.

9. Ve které z následujících možností není chyba?

A) dvaadvacet, pětset dvacet dva, třicet tři

B) čtyřicetdva, třistatřicet, dvatisíce

C) šest set šest, třiašedesát, dvacet dva

D) třicetdva, sto třicetpět, tisíc sto třicetšest

10. Rozhodněte o každé z následujících možností, zda je napsána pravopisně správně (A), či nikoli (N).

A) Bez třech korun ho to stálo tisíc.

B) Čekala ho dvoj násobná zátěž.

C) Po zábavě v sále zůstal pouze stůl s dvěmi nohami.

D) V pohádce se nečekaně objevilo sedum trpaslíků.

11. Doplňte chybějící –i/–y.

A) Davy demonstrantů se valil– ulicí.

B) Zástupci vlády se setkal– s povstalci.

C) Zbytky vojska se stáhl– z bojiště.

D) Uprchlíci v lidech vzbuzoval– soucit.

12. Rozhodněte o každé z možností, zda je napsána pravopisně správně (A), či nikoli (N).

A) Zpěvačky a kytarista zašly ještě do baru.

B) Pes a štěňata ležela u pece.

C) Rakousko a Prusko často válčili.

D) Na oslavu přišly učitelky i ředitel školy.

13. Doplňte chybějící koncovky.

A) Děti byl– jeho jedinou radostí.

B) Stovky myslitelů a umělců přispěl– k zásadním změnám společnosti.

C) Koně také patřil– mezi oběti válek.

D) Kuřata a jehňata vyběhl– na slunce.

14. Která z následujících vět obsahuje chybu?

A) Začít znovu a nevzdávat se je v tomto případě velmi těžké.

B) Zdlouhavé usínání ho včera večer zcela vysílilo.

C) Přijít pozdě na schůzku, to bylo pro něj nemyslitelné.

D) Bádání, to nekonečné pobývání v archivech se mu brzy zprotivilo.

15. Ve které z následujících vět není chyba?

A) Hřáli se u ohně a kdo měl uzeniny, ten si je i opekl.

B) Zklamali ho a proto se s nimi nebavil a žil si po svém.

C) Když se rozruch uklidnil, čekal omluvu a nestalo se nic.

D) Jídlo nakoupil, děti přivezl z kroužků a pak si konečně odpočinul.

16. Rozhodněte o každé z následujících možností, zda je napsána pravopisně správně (A), či nikoli (N).

A) Ani se nenapil ani si nevzal nic k jídlu.

B) Je nutné zámek opravit, nebo bude navždy ztracen.

C) Líbila se mu jak krajinka, tak i portrét.

D) Josefa Váchala si oblíbil víc, než Josefa Ladu.

17. Která z následujících vět obsahuje chybu?

A) Bolely ho zuby, a tak si nepochutnal a jen se díval na ostatní.

B) Co je módní a co lidé potřebují, to se rychle prodá.

C) Nalezený kámen, který považoval za střep, odhodil zpátky na pole.

D) Nastal den, na který se tolik těšil a rozhodl se ho začít tím, že napíše dopis tetičce.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.