Až na pár drobností je to dobrý tunel

MF DNES - - PRAHA -

Je to zvláštní, ale podle výrobního ředitele firmy Satra Alexandra Butoviče je tunel Blanka téměř bezchybný. Tedy až na dva problémy, které museli napravit. Jednak pokažená čidla měřila špatně rychlost, takže město musí vracet čtyř tisícovkám řidičů pokuty ve výši asi 2,5 milionu korun. A zadruhé se v zimě v tubusu v Troji objevila puklina v hydroizolaci, takže dovnitř pronikla voda a vytvořila rampouch. Satra musela izolaci opravit.

Vedení kabelů, kvůli nimž se otevření komplexu oddálilo o necelý rok, se zatím zdá v pořádku. „Jednou za rok se kontroluje, zda kabely splňují požadavky. Protože je stavba veliká, dělají se kontroly průběžně. Máme vcelku radost, že ani jeden z kabelů po dobu zkušebního provozu nevykázal takové hodnoty, aby byl prohlášen za nebezpečný a musel se vyměňovat,“řekl Butovič. To je důležité, protože kabely Praha měnila, když se ukázalo, že klesá jejich izolační stav kvůli vlhkosti. Na problémy upozornila MF DNES.

Potíží bylo podle Butoviče jen málo na to, o jak velký projekt se jedná. Myslí si, že je to dané tím, že se stavba prodlužovala (měla být hotová v roce 2012) a firmy měly na práce dost času. „Řešíme jen drobnosti, spíše vylepšení než nějaké opravy,“řekl Butovič. Třeba nyní lepí na únikové východy cedule „tlačit“, aby bylo zřejmé, na které straně se dveře otevírají. A v SOS kabinách umisťují cedule, aby lidé zavírali dveře této telefonní budky, jelikož hovor s operátorem ruší hluk z tunelu. (frk)

Tehdy jsem věděl, že to musím vyřešit, musíme to zaplatit, ale nevěděl jsem jak.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.