Podomní prodejci přitvrzují

MF DNES - - ENERGIE PRAHA - Zuzana Kohoutová spolupracovnice redakce

Smělost podomních prodejců jde tak daleko, že odběratelům, které doma nezastihnou, zanechávají vzkazy. V nich uvádějí matoucí informace a vydávají se například za pracovníky energetických společností. „Jde o aktuální případy, kdy naši klienti doma našli lístek oznamující návštěvu pracovníka. Aby vzbudili důvěru, v podpisu uvádějí kromě názvu dodavatele, který obchodníky vyslal, i jméno naší společnosti,“upozorňuje Vladimír Vácha, mluvčí skupiny E.ON Czech.

Jménem distributora v konkrétní oblasti či většinového dodavatele se hlásí podomní prodejci i v případě osobní návštěvy. Pod záminkou, že jdou zkontrolovat faktury, elektroměr, plynoměr nebo že provádějí kontrolu nastavení tarifu. Také se můžete setkat s tím, že vám nabízejí nějakou zajímavou slevu. Pokud jim dáte k nahlédnutí stávající smlouvu, do nové smlouvy s dodavatelem, kterého zastupují, si tak mohou snadno opsat potřebné údaje, aniž to postřehnete. Podpis „slevy“je už pak jen formalitou a vy často ani netušíte, že jste vlastně podepsali změnu dodavatele.

Populárním argumentem je i prodloužení smlouvy. „Smlouvy uzavřené na dobu určitou se automaticky prodlužují, pokud je zákazník nevypoví,“říká Vladimír Vácha. Zákazníci nemusí mít proto obavu, že by se ocitli bez dodávek energie. Podomní prodejci mohou lidi vyděsit také tím, že jejich dodavatel zkrachoval, a proto musí rychle uzavřít novou smlouvu. I to je nesmysl. Pokud by společnost skutečně zkrachovala, zákazníky přebírá dodavatel poslední instance, který musí zajistit dodávky energie.

Přestože energetický zákon a občanský zákoník jsou vstřícnější ke spotřebitelům a některé obce zakázaly podomní prodej, podomní prodejci energií se nevzdávají. A mění triky, jak získat nové klienty.

Jak se zachovat?

Na vzkazy nereagujte. Žádná solidní společnost takto ke svým zákazníkům nepřistupuje. Pokud si nejste jistí, kontaktujte svého dodavatele nebo přímo Energetický regulační úřad (ERÚ). Jestli u vás někdo s podobnou nabídkou zazvoní, chtějte po něm vždy identifikační průkaz. Faktury ani jiné doklady nedávejte z ruky, nenechte pracovníka si z nich cokoli opsat a už vůbec mu dokument nedávejte, aby si ho odnesl třeba proto, že si ho chce ofotit. Pokud jde o kontrolu a odečet měřičů, ty vždy oznamuje vaše společnost dopředu a jejich pracovník má také průkaz energetické společnosti, navíc nikdy nepožaduje ani fakturu, ani smlouvu. Pokud u vašich dveří zazvoní osoba, která se bude vydávat za zaměstnance ERÚ, neváhejte zavolat policii nebo kontaktovat přímo ERÚ. Vždy si pečlivě pročítejte jakékoli dokumenty, které máte podepsat. Pokud vás nabídka zaujme, ponechte si smlouvy k prostudování. Nepodepisujte nic mezi dveřmi.

Můžete se také informovat na příslušném obecním úřadě, zda byla ve vaší obci přijata vyhláška proti podomnímu prodeji – ta zakazuje obchodníkům obcházet domácnosti a firmy, nabízet produkty a služby bez předchozí objednávky. Není-li zároveň zapovězený pochůzkový prodej, obchodník vás může beztrestně oslovit například na ulici a také telefonicky. Zákaz podomního prodeje se nevztahuje na osobní návštěvu, která byla předem se zákazníkem domluvená.

Co dělat, když podepíšu smlouvu

Od smlouvy na dodávky energie podepsané při podomním prodeji lze odstoupit podle občanského zákoníku zpravidla do 14 dnů od podpisu či dle energetického zákona ještě pět dnů před zahájením dodávky. „Nyní můžete odstoupit nejen od smluv uzavřených mimo prostory obvyklé k podnikání, ale také od smluv distančních, sjednaných třeba po internetu,“upřesňuje Tomáš Palla ze Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.