Skicář

MF DNES - - NÁZORY -

hodnotám ve skutečnosti znamená. To ve spojení s absencí schopnosti sebereflexe vedlo k tomu, že nedokázal tento střet vyhodnotit jinak, než že onen anarchista je ve skutečnosti povýšený, velikášský imperialista. Důvod? Je to přece Rus.

Jenže postoje Vorotnikova, ale i dalších podobně smýšlejících lidí mají k disentu

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.