Spouští se registr přestupků

MF DNES - - Z DOMOVA - Barbora Němcová redaktorka MF DNES

Před několika lety překvapila Markétu Lorenzovou, ředitelku Gymnázia a Střední odborné školy Plasy, v její pracovně neohlášená návštěva. Lidé z České školní inspekce kontrolující bezpečnost na školách nepozorovaně prošli kolem vrátnice až k ní. I když jinak do budovy nikdo nepovolaný nepronikl, Lorenzová se rozhodla, že školu lépe zajistí.

Od příštího týdne se tak stane jednou z osmi v Plzeňském kraji, do nichž se žáci, učitelé i další zaměstnanci dostanou až poté, co snímač u vchodu porovná otisk jejich prstu s databází.

Některým lidem to však až příliš připomíná policejní vyšetřování, bojí se zneužití databáze a odmítají do ní otisk svůj či svých dětí dát.

„Systém ale nezaznamená celý otisk, jen několik desítek bodů z papilárních linií, z nichž není otisk zpětně rekonstruovatelný,“vysvětluje princip Ivan Kraus z krajského úřadu, který má tento pilotní projekt

Dostanete třeba pokutu za příliš hlasité noční oslavy, které ruší sousedy, nebo za drobnou výtržnost a vaše jméno bude od té chvíle k nalezení v centrální evidenci přestupků. A pokud se podobných prohřešků dopouštíte častěji, můžete počítat s přísnějším postihem.

Ministerstvo spravedlnosti spouští centrální evidenci ode dneška. Nově také začínají informace o přestupcích sdílet státní orgány. Údaje na starosti. Otisk se ukládá ve formě matematických dat a Kraus ujišťuje, že s tím nemá problém ani Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kvůli nízkému počtu identifikačních bodů se totiž nejedná o klasický biometrický údaj. Například kriminalisté používají při daktyloskopii daleko složitější postup snímání otisků.

Kdo nedá otisk, dostane kartu

„Ojediněle se setkáváme s rodiči, kteří by byli rádi, kdybychom vstup do školy zajišťovali jiným způsobem,“říká Ivan Kratochvíl, ředitel Gymnázia Sušice, kde vstup na otisky též zavádějí.

Není jich však podle něj více než dvacet, přičemž celkově jeho školu navštěvuje 320 studentů. „Vyjdeme jim samozřejmě vstříc, je možné využít i karty,“doplňuje Kratochvíl.

Plzeňský kraj do projektu investoval částku 4,2 milionu korun, podle Krause se náklady na jedné škole pohybovaly kolem půl milionu korun. V těchto dnech snímače do škol instalují. Jak se systém osvědčí, bude jasné během několika týdnů.

„V současné době máme u vchodu vrátnou, která studenty pouští dovnitř.

Snímač kontroluje, kdo se chce dostat do budovy. Hlídat však může například i docházku.

se do evidence začínají zapisovat až od 1. října, přestupky spáchané před tímto termínem v ní uvedeny nebudou.

Do centrální evidence se budou zapisovat pouze některé přestupky. „Jde například o přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo proti majetku,“vysvětlila Radka Paulová, ředitelka Rejstříku trestů, jenž bude evidenci spravovat. Konkrétně uvedla drobné krádeže, poškozování věci, rušení nočního klidu, výtržnosti či domácí násilí.

Záznamy o přestupcích se budou uchovávat pět let. Recidivy se dopustí ten, kdo jej spáchá do jednoho roku poté, co ho správní orgán uzná vinným z předchozího přestupku.

Recidivistům se o polovinu zvýší horní hranice pokuty, kterou je za přestupek možné uložit. (jkk, raj)

Ilustrační foto: MAFRA

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.