Výsledek v 1. kole: 16,7 %

MF DNES - - PRAHA -

1. Dokud je ve společnosti kouření tolerováno, nevidím důvod k absolutnímu zákazu kouření např. v restauracích. Mohly by proto existovat jak nekuřácké restaurace, tak i restaurace, ve kterých je kouření povoleno.

2. EET na jedné straně vytváří rovné podnikatelské prostředí z hlediska evidence tržeb a daňové povinnosti. Na straně druhé je další administrativní zátěží hlavně pro drobné podnikatele. Negativem je i neustálé odkládání termínu zavedení EET pro některé skupiny podnikatelů, čímž je slibované rovné prostředí narušováno. EET je po daňové evidenci dalším obtěžujícím prvkem podnikání, ale nemyslím, že by proto mělo docházet k masivnímu ukončení podnikání.

3. Bydlení je jistě jedna ze základních životních potřeb. Navržený zákon jde však poněkud špatným směrem. Nedovedu si představit naplnění tohoto zákona v praxi, jak by obec zajistila potřebné množství bytů? Z čeho budou obce platit vysoké pokuty, definované v návrhu, pokud sociální bydlení nezajistí? Otázek je řada. Pro takto navržený zákon bych ruku nezvedl.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.