Fakta Duševní choroby

MF DNES - - Z DOMOVA -

● Deprese – Patří do poruch nálad, kdy postiženého sužuje patologický smutek, který není vyvolán pochopitelným důvodem. ● Úzkostná porucha – Jedná se o neurotickou poruchu, která zahrnuje fobii a nadměrné úzkosti a strachy, které znemožňují člověku vykonávat běžné činnosti. ● Schizofrenie – Duševní porucha, při které selhávají myšlenkové procesy, je snížená schopnost vnímat emoce a reagovat na ně. ● Bipolární porucha – Je porucha stavu nálad, která způsobuje extrémní kolísání mezi dvěma póly – od velmi dobré po velmi špatnou náladu. Známější je pod termínem maniodepresivní psychóza.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.