Tereza Blažková

MF DNES - - ROZHOVOR -

redaktorka MF DNES

Celá Evropa včetně České republiky už déle než rok bojuje s nedostatkem zdravotnického personálu v nemocnicích a ambulancích. Ministerstvo školství i ministerstvo zdravotnictví proto chce, aby lékařské fakulty začaly přijímat více studentů do oboru všeobecného lékařství. Podle děkanů to však samo o sobě nelze. „Učitelů je stále méně. Stárnou, vymírají a noví učit nechtějí,“popisuje děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Aleksi Šedo.

Řada lékařů tvrdí, že východiskem ze současné krize v českém zdravotnictví by bylo navýšení počtu absolventů medicíny. Bylo by to řešení i podle vás?

Bylo, ale má to řadu úskalí. Tak třeba vzdělávání mediků stojí hodně peněz. Státní dotace na studium medika dnes nepokryjí ani sedmdesát procent z reálných nákladů. To znamená, že lékařské fakulty si musí přivydělávat na to, aby je mohly vzdělávat.

Myslíte třeba výukou zahraničních studentů?

Máme řadu dalších vedlejších hospodářských činností. Ale ano, to je jedna z nich. Pak také vědeckou prací, expertní prací, spolupracujeme s průmyslem a tak dále. Děláme, co můžeme, abychom do rozpočtu fakult přinesli další prostředky.

Teď mluvíte za lékařské fakulty obecně?

Ano. Ale i po této „injektáži“je situace taková, že lékaři, kteří jsou našimi učiteli, si vydělají asi polovinu toho, co si vydělají lékaři v resortu zdravotnictví. Naši učitelé totiž spadají do resortu školství. Práce na akademické půdě je pro ně finančně méně výhodná.

Lékař tedy musí vždy spadat jen do jednoho resortu?

Nemusí. Někteří učitelé, zejména klinických oborů, jako je interna nebo chirurgie, mají zpravidla souběh dvou pracovních úvazků a jsou částečně zaměstnáni ve zdravotnictví a částečně ve školství. Jsou však obory, kde tohle nejde – anatomie, fyziologie, biochemie, histologie a další. Učitelé těchto oborů zdravotnický úvazek většinou nemají.

Protože by to nestíhali?

Především proto, že ne všechny obory umožňují klinickou práci. Anatom není internista. Navíc základní obory nelze postavit na lidech, kteří přijdou na fakultu na dvě hodiny v týdnu. Obory musí mít své docenty a profesory.

Takže je problém sehnat nové kantory?

Ano. A počty těch, které máme, se stále snižují. Zejména v základních oborech kantoři stárnou a doslova vymírají. A my potřebujeme docenty a profesory, abychom mohli obory, ve kterých studenty vzděláváme, akreditovat.

A to je jediný důvod, proč nelze navýšit počet studentů?

Je to hlavní důvod. Má to však další rozměry, třeba pacienty, kteří jsou součástí vzdělávání mediků. Vzhledem k tomu, že se zdravotnictví racionalizuje a stále více se šetří, zkracuje se doba hospitalizace. Pacientů v nemocnicích je tak čím dál méně.

Takže nemáte dostatek pacientů na výuku?

Naše fakulta je na tom ještě dobře. Máme nejširší klinickou základnu, která je rozšířená přes celou Prahu. Máme pracoviště ve Všeobecné fakultní nemocnici, v Ústřední vojenské nemocnici, na Bulovce, v Krči, v Motole. Ale stále hledáme další alternativy a místa, kde by naši studenti mohli získat praxi.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.