Děkan

MF DNES - - ROZHOVOR -

Setkáváte se s tím, že by pacientům vadilo, že se o ně starají medici?

Trochu se to mění. Dříve pacient věděl, že když se léčí na pracovišti, které je součástí fakultní nemocnice, že s tím prostě musí počítat. Teď jsou lidé, kteří to odmítají. Zatím to však není velký problém, pacienti jsou zpravidla vstřícní.

Kolik studentů dnes přijímáte do oboru všeobecný lékař?

Asi šest set. S tím, že víme, že se studenti většinou hlásí na všechny lékařské i jiné fakulty zároveň a z těch přijatých se ne všichni zapíší. Zapisuje se jich asi 420. Do ročníku se k nim pak přidají ještě repetenti, kteří opakují, takže v prvním ročníku bývá kolem 480 studentů. Absolvuje kolem tří set mediků ročně.

Mění se nějak počty přijímaných?

Nemáme důvod je skokově zvyšovat nebo snižovat. Víme, jaká je naše kapacita a kolik lidí může nastoupit do prvního ročníku, aby se vešli do piteven a podobně. Výuka potřebuje klinická pracoviště s pacienty, preklinické obory potřebují laboratoře a cvičebny. Kdybychom chtěli studentů přijímat více, museli bychom pro to vytvořit zázemí.

Takže jich nyní zkrátka nelze přijímat víc?

Kdybychom chtěli přijmout o dvacet procent studentů více, jak navrhují ministerstva, tak to je stejné, jako kdybychom měli otevřít celou novou lékařskou fakultu.

To by řešením nebylo?

Určitě ne. Fakulta musí mít zavedené své jednotlivé principy a disciplíny a musí mít na ně učitele, garanty oborů, akreditace i síť klinických pracovišť. To ze země nevydupeme. Navíc, když si můžete vybrat dobrou značku, a většina fakult u nás dobré jméno má, vyberete si ji radši než něco, co nemá tradici.

Jaká je tedy nyní podle vás ideální cesta, jak navýšit počty absolventů?

Museli bychom se státem uzavřít smlouvu o financování medicínského školství. A to musí být jasné i v dlouhodobějším horizontu. Abychom věděli, co bude za šest let a s jakým rozpočtem můžeme počítat. A podle toho pak zvažovat rozšíření kapacit.

Vrátím se k nedostatku lékařů. Jaký je váš pohled na to, že hodně

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.