Rychlejší vlak bude také stavět v nové zastávce Rajská zahrada

MF DNES - - PRAHA - Jan Bohata redaktor MF DNES

V zelenou zónu se mění devátý pražský obvod, v jehož hranicích neustále přibývají nové či zrevitalizované parky. Patří k nim například nový Pod Lávkou. Důkladnou proměnu prodělal areál včetně zeleně o rozloze asi jeden a půl hektaru. Park se nalézá mezi ulicemi Ocelářskou, Freyovou a tokem říčky Rokytky.

Projekt parku Pod Lávkou přinesl nejen například novou cyklostezku, ale též upravený příchod k přechodům frekventované světelné křižovatky Ocelářská–Freyova či propojení mezi pěší lávkou přes Rokytku a novým přechodem přes Ocelářskou ulici. Doplněná zeleň chrání tuto přírodní oázu před hlukem z ulice. „Šťastný konec, přes některé peripetie,“komentoval otevření nových zelených prostor Jan Jarolím, starosta devátého obvodu. Projekt zpříjemnil i zkrátil cestu chodcům v tomto koutu Prahy.

Důkladná obnova změnila v zelený pás také dříve zanedbaný vnitroblok na Balabence. Výsledek revitalizace parku představuje nově vysázená zeleň zahrnující pobytové trávníky, květinové záhony, živé ploty a listnaté stromy.

Původní podoba vnitrobloku byla již poněkud letitá. Pocházela totiž ze šedesátých let. Od té doby se prostor nedočkal žádné významnější revitalizace. Logickým důsledkem se stala devastace, která postihla nejen mobiliář parku, ale také povrchy obslužných komunikací a parkových cest.

Třešňovka ožila

Bývalá elegance se vrací také nepřehlédnutelnému vrchu Třešňovka v Hrdlořezích. Jeho revitalizace začala loni v říjnu 2015. „Spočívala především ve výřezu keřového patra tvořeného zčásti náletem ze zmlazených třešní, zčásti keřovými houštinami na ploše takřka deset hektarů,“uvedl mluvčí MČ Praha 9 Jiří Houdek.

Z prostor zmizely hromady odpadků, šlo o komunální odpad z několika skládek, což představovalo desítky tun. Mezi vyřezané a vyčištěné plochy odborníci vysadili nové ovocné stromy, převážně třešně. U stávajících starých stromů zahradníci provedli ořez nebo listnáče zkrátili na bezpečná torza, aby neohrožovaly návštěvníky. Obnova přinesla také nový mobiliář.

Hrdlořezská Třešňovka má mnohaletou tradici. Ovocné stromy se zde objevily krátce po druhé světové válce. Jejich ovoce dříve dokonce putovalo ke zpracování. Postupně se však populární přírodní kout kousek od průmyslových čtvrtí s kouřícími komíny, začal měnit v zarostlou džungli. Nesekané plochy mezi ovocnými stromy začaly zarůstat a neprořezávané třešně se pomalu začaly rozlamovat.

Další z oáz uprostřed zástavby, park Přátelství, Praha 9 přednedávnem přihlásila do soutěže o Park desetiletí. Tato plocha patří mezi nejstarší svého druhu v devátém obvodě. Projektanti a architekti její podobu naplánovali a realizovali již v 70. letech, kdy vznikala okolní sídlištní zástavba.

„Novodobá revitalizace vycházela z původní koncepce parku – zachovávala princip jasně definovaných tvarů vodoteče v původním rozsahu. Hlavním cílem bylo potvrzení

Oblasti Prahy 9 by se měla dotknout optimalizace několika důležitých železničních tratí protínajících tento obvod.

Chystá se rekonstrukce stávající dvojkolejné trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany včetně modernizace železničních stanic Praha-Horní Počernice a Praha-Vysočany. Obnova čeká i jednokolejnou trať Praha–Turnov od stanice Praha-Vysočany po odbočku Skály. Nyní se rozbíhá územní řízení ke stavbě. K němu proběhne 10. listopadu jednání na radnici Prahy 9.

Stavba má zajistit bezpečný a spolehlivý provoz a zvýšit traťové rychlosti. Pro cestující se tím zkrátí doba, kterou stráví ve vlacích.

Stanice Vysočany projde obnovou, navrženy jsou tři perony, dva ostrovní s délkou tři sta metrů a jedno jedinečnosti a nadčasovosti architektonického řešení s dominantou lámaných křivek systému vodních ploch a kaskád,“popsali autoři záměr obnovy prosecké zeleně. Ta proběhla ve třech etapách a skončila před několika lety. dvousetmetrové vnější nástupiště. Před nepohodou cestující ochrání zastřešení všech nástupišť. Projekt předpokládá jejich propojení zrekonstruovaným a rozšířeným podchodem. Zároveň vznikne pěší propojení mezi ulicemi Paříkova, Podnádražní a U Vinných sklepů.

Komfort jako ve stanici metra

Součástí stavby by se mimo jiné měla stát nová železniční zastávka Rajská zahrada situovaná v bezprostřední blízkosti stejnojmenné stanice metra linky B. Nejde o žádnou novinku, studii o ní experti zpracovali již v roce 1995. Železniční zastávka by se podle názoru autora architektonického řešení, renomovaného architekta Patrika Kotase, měla stát pilotním projektem nové generace zastávek městské a příměstské

Nové rybníky ve čtvrti

Devátý obvod také zdobí nové vodní plochy. Napuštění se na jaře 2016 dočkal například Polifkův rybník v Hloubětíně, který má rozlohu přibližně 1 470 metrů čtverečních.

Stavbaři jej vybudovali na místě někdejšího malého koupaliště, které zaniklo na sklonku 70. let. Později se tento kout u říčky Rokytky proměnil v nevábné útočiště bezdomovců s hromadami odpadků. Rozsáhlá revitalizace začala před čtyřmi lety. Důkladné obnovy se v této souvislosti dočkalo také koryto Rokytky.

Okolo říčky by měl vzniknout zelený pás. „O romantickém pásu parků podél toku Rokytky už sním skoro deset let. Za tu dobu kolem říčky developeři postavili desítky bytových domů, ale životní prostředí zůstalo poněkud stranou. Nyní konečně vidíme významnější změny,“uvedl v této souvislosti předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Prahy 9 Miloslav Hanuš.

Umělá vodní nádrž vzniká také ve Vysočanech. Rybník Zahrádky má podle projektu po napuštění zaujmout plochu 2 800 metrů čtverečních, hluboký bude maximálně 1,3 metru. Rybník zadrží vodu o celkovém objemu 2 500 kubíků. Dno rybníka utěsní jílová vrstva. Vodu z Rokytky do rybníka přivede náhon tvořený dvěma částmi. Dříve bývala tato lokalita zahrádkářskou kolonií. Po ní zbyly jen betonové základy. železnice pražského a středočeského regionu. Tyto zastávky, začleněné do integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje, musí odpovídat z hlediska architektury a uživatelského komfortu úrovni stanic metra.

Trať z Vysočan do Mstětic a dále na Nymburk byla uvedena do provozu v roce 1870. Úsek z Lysé nad Labem do Prahy tehdy sloužil jako odbočka z páteřní tratě mezi Vídní a Děčínem. Provoz na trati směrem na Turnov se rozeběhl na přelomu 60. a 70. let 19. století. Stavba vysočanského nádraží začala roku 1870.

Tato železniční stavba patřila k nejnáročnějším svého druhu. Problémy dělala například stavba viaduktu ve Vysočanech či přemostění Rokytky v Podviní. Tamní násep je vysoký až 15 metrů. (boh)

Foto: MČ Praha 9

Pod Lávkou Park přinesl kromě jiného novou cyklostezku a zelené propojení mezi pěší lávkou přes Rokytku a novým přechodem přes Ocelářskou ulici.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.